Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Privata skogsägares inkomster är kalhuggna

Annons


Privatskogsbruket har sett nettoinkomsterna från sitt skogsbruk minska i många år.

I dag har bolag och större inköpande sågverk och sammanslutningar bidragit till att pressa ner råvarupriserna. Ökat utbud av sågad vara på marknaden från många länder har bidragit till prisförändringar. Sverige har ökat sin sågade export med 30-40 procent på tio år.

Men sanningen är attskogsägarna som

bidrar med råvaran får allt mindre del av dessa nettoinkomster.

"Skogsstyrelsens Utvärdering av Skogspolitiken" (SUS) som kom i början av året visar på att skogsbruket släpar efter med röjningar och vissa föryngringar. Investeringar i röjningar och plantering minskar. Dessa åtgärder är rena utgifter och det är först i gallringar (efter ca 30-40 år) som man kan få inkomster från virkesuttag.

Trä är ett både självklart och starkt

alternativ vid byggande. I Finland är trä självklara alternativ när stat och kommun bygger.

Användningen av trä är i dag 1,5 gånger större i Finland än i Sverige från att ha

varit lika stor för mindre än tio år sedan. Och tendensen är densamma i flera andra länder. Det har skapats 10 000 nya jobb i finska träindustrin, många av dessa i glesbygd.

Norges flygplats Gardemoen byggdes i limträteknik, medan nya delarna av Arlanda byggs i stål och betong.

Man har konstaterat att vi mår bra av skog. Frisk luft, motion och ursprungliga miljöer som skog är viktiga för att rehabilitera utbrända själar och kroppar. Skogen är också en förnyelsebar och återvinningsbar resurs.

Vad gör vi i Sverige? Kommer den planerade konserthallen i Leksand/Rättvik, "Dalhallen", att byggas i trä? Vilka övriga allmänna byggnader kommer att bli föredömen för användning av trä i Dalarna och Sverige. Vilket stöd kan vi förvänta oss i utvecklingen av Sverige som stark och konkurrenskraftig part på världens skogsmarknad? Var finns visioner om skogen och dess framtid?

Vi börjar bli akterseglade av andra länder i världen. Inser man skogens betydelse för sysselsättning och landsbygdens utveckling?

Skogspolitiken saknas i valdebatten. Det är kanske lättare att fånga röster genom utspel i små frågor än att engagera sig i för landets utveckling viktiga frågor?

JAN HEDBERG

Mer läsning

Annons