Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Primärvården raseras

Annons

Kommunstyrelsens arbetsutskott har ställt sig bakom "protestskrivelsen", som undertecknats av kommunalrådet Anders Ahlgren (c) och kommunchef Bertil Stoltz.

Inledningsvis konstaterar Ahlgren och Stoltz att vårdcentralen, efter en ytterst problematisk och negativ utveckling med flera vakanta läkartjänster, tack vare personalens insatser utvecklats till en mönstervårdcentral med full personalbemanning, hög självförsörjningsgrad genom särskilda mottagningar och ytterst låg sjukfrånvaro.

Kommunledningen fastslår att den är väl medveten om den besvärliga ekonomiska situationen i landstinget Dalarna och om att vare sig landstinget eller kommunen kan lösa den ekonomiska obalansen genom skattehöjningar.

- Behovet av effektiviseringar, omprioriteringar och nya lösningar för att tillgodose befolkningens behov av hälso- och sjukvård samt vård och omsorg ställer krav på personalens förmåga att skapa nya lösningar, skriver Ahlgren och Stoltz.

De betonar vikten av en fast läkarkontakt och påpekar att internationella jämförelser av olika sjukvårdssystem visar att en väl fungerande primärvård ger lägre sjukvårdskostnader totalt.

Kompetensutveckling av alla medarbetare vid Gagnefs vårdcentral har, enligt kommunledningens skrivelse, lett till att centralen kunnat bygga upp sjuksköterskeledda specialmottagningar som stöds av läkare. Exempel på detta är hjärtsvikts-, astma-, diabetes-, inkontinens- och psykiatrimottagningarna.

- Det råder politisk samstämmighet om och är en allmän uppfattning bland invånarna att Gagnefs vårdcentral genom en hög självförsörjningsgrad ger en effektiv och kostnadsbesparande sjukvård, påpekar kommunalrådet och kommunchefen, som befarar att besparingskraven - tre miljoner kronor under 2004 - tar bort förutsättningarna för viss vård vid vårdcentralen.

Kommunledningen menar att det kommer att leda till ytterligare belastning av specialistmottagningarna i Falun och Borlänge samt begränsa läkarnas möjligheter att använda patienttiden till de patienter som kräver läkarinsatser.

- Vår uppfattning är att landstingsstyrelsen, genom att kraftsamla kring en gemensam utveckling av länets primärvård, bör kunna utnyttja de erfarenheter som gjorts vid Gagnefs vårdcentral, heter det i skrivelsen.

Mer läsning

Annons