Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Press på byskolorna

Annons

I Vansbro avvecklas förskolan på Smeden, Parkskolan rustas upp och förskolan Mossebo får en till avdelning. Detta är några av de förslag som presenteras i kommunens lokalutredning.

Att Skålö och Kvarnåkers skolor hotas av nedläggning är känt sedan tidigare. Kommunledningen räknar med att barnantalet ska minska de närmaste tio åren och behovet av att spara pengar är stort.

Underhållet av skolorna är eftersatt så även om ingen ändring görs av skolorganisationen måste kommunen kosta på upprustning av de gamla skollokalerna.

I Järna finns i dag fyra skolenheter med beräknat antal barn läsåret 2005/2006: Skålö skola, 53 barn, Myrbacka skola, 77 barn, Korsnäsgårdens förskola, 50 barn och Kvarnåkers skola, 46 barn. Utredningen presenterar några olika alternativ. I det mest genomgripande flyttas samtliga verksamheter till Myrbacka skola som byggs ut med 755 kvadratmeter och då blir det också bibliotek där. Lärarbostaden ska dessutom byggas om för förskoleverksamheten.

Det här skulle betyda att kommunen får 1 420 kvadratmeter mindre yta att underhålla. Tekniska avdelningen räknar med att spara 4,3 miljoner kronor i driftskostnader om allting koncentreras till Myrbacka. Kostnaderna för de olika alternativen i Järna beräknas ligga mellan 17-19,8 miljoner kronor.

Ledande tjänstemän på skolkontoret och tekniska kontoret förespråkar den här lösningen.

- Det här blir verkligen en framtidsskola, säger barn- och utbildningschefen Claes Berglind.

Politikerna är inte lika kvicka att uttala sig. Varken kommunalrådet Gunnar Magnusson eller de båda nämndsordförandena Jan-Erik Stövling, barn- och utbildning, och Bernt Engman, tekniska, vill förorda något alternativ ännu.

Nedläggning av skolor kan vara heta potatisar att ta i så de vill nog avvakta reaktionerna från allmänhet och politikerkolleger innan de säger någonting.

Föräldrar och bybor ska informeras och förslagen ska lämnas ut på remiss innan några beslut fattas.

Förändringarna i Vansbro är nog mindre kontroversiella än dem i Järna. Här är det redan klart att verksamheten i några byggnader avvecklas så snart ombyggnaden av Smedbergsskolan är klar, då kan Västra skolan stängas liksom kulturskolehuset och Skolgatan 22.

Nu är det alltså förskolan Smeden som står på tur. Den byggnaden är inte ändamålsenlig. Förskoleavdelningen därifrån ska flyttas till Triangeln som får plats över då fritidshemsbarnen placeras på Parkskolan efter ombyggnad och renovering av skollokalerna. Antalet dagbarnvårdare minskar. Därför behövs en till förskoleavdelning och den ska byggas vid Mossebo om det här förslaget vinner gehör. Mellan Triangeln och Mossebo kan en äventyrslekplats anläggas.

Även om de här förändringarna beslutas kan det ta många år innan de genomförs fullt ut.

- Kommunen har i alla fall fått en kartbild så att den kan arbeta mot rätt mål och investera pengarna där de kommer till bäst nytta, säger Lena Dranger Isfäldt, arkitekten och konsulten som hjälpt kommunen med lokalutredningen.

JAN NORBERG

Mer läsning

Annons