Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Potatisodlaren Kurt Fridén vill bevara jordbruksmark

Annons

Kurt vill att det i planen värnas om jordbruksmarken, så att den inte tas i anspråk för bostadsbyggande.

- Jag är inte emot byggnation men de ska inte ta jordbruksmarken i första hand.

Kurt Fridén har drivit sitt jordbruk i Östnor sedan 1972. Han har köttdjur och potatisodling. Av de 72 ha mark som han använder är merparten arrenderad.

- Jag och en hästägare brukar nästan all jordbruksmark i Östnor och Öna, förklarar Kurt.

Han producerar mellan 300 och 400 ton giftfritt odlad potatis varje år. Han säljer till några butiker i Mora men det mesta går till COOP i Västerås.

Hur stor skörden blir beror på vädret och på bladmögelangreppen. Kurt sprutar inte med kemiska bekämpningsmedel men han använder såpvatten.

- Jag klarar mig skapligt tack vare att åkrarna är små och utspridda, säger Kurt.

Små och spridda åkrar, sådant som många betecknar som orationellt är enligt Kurt till fördel i den ekologiska potatisodlingen, då ett bladmögelangrepp i en åker inte så lätt sprider sig till de andra åkrarna. Om han haft en enda stor åker hade hela skörden varit i farozonen.

- Det är tufft att vara ekologisk odlare, förklarar han.

Nu är det inte bara Kurt som har synpunkter på det här med jordbruksmarken. Länsstyrelsen vill att det i översiktsplanen ges skydd för jordbruksmark i områden där det öppna landskapet ska behållas.

Samma uppfattning har Lantbrukarnas riksförbund som framhåller att det är det livskraftiga jordbruket som håller landskapet öppet, till fördel för bland annat turism och friluftsliv.

- Kommunen bör inte tillåta bebyggelse så att förutstättningarna för jordbruket försämras på lång sikt, skriver LRF.

Till jordbruket hör också fäbodar, åtminstone de som fortfarande betecknas som levande. Länsstyrelsen vill att dessa behandlas i översiktsplanen där det ska klargöras vilken status djurhållningen på de här fäbodarna ska ha gentemot andra intressen.

Länsstyrelsen konstaterar att översiktsplanen i viss utsträckning tar hänsyn till kulturmiljöer i byar och fäbodar men att exploateringsintressena överväger. Länsstyrelsen tycker exempelvis att slogbodar inte passar på fäbodarna.

De synpunkter på planförslaget som lämnats in ska nu behandlas, kanske skrivs de in i den översiktsplan som ska antas av politikerna någon gång i höst.

JAN NORBERG

Mer läsning

Annons