Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Portförbjud extrema partier både till höger och vänster

Annons

Just nu brottas lärare och skolledare runt om i Dalarna med frågan om man är skyldig att släppa in extrempartierna i skolans lokaler. Beslutet är inte lätt att ta. Jag tror dock att de flesta klarar att göra den påbjudna avvägning, som gynnar demokratin, vilket faktiskt är lärarens/skolledarens skyldighet enligt grundlagen. Vi får ha stor respekt för att man från skolans sida kan komma att göra lite olikartade bedömningar.

Enligt RF gäller nämligen att fatta beslut och vidta åtgärder som garanterar "respekt för alla människors lika värde och för den enskildes frihet och värdighet".

Vidare bör man notera att RF, märkligt nog, inte tillåter en förtroendevald att vara åsiktsneutral i fråga om det styrelse-skick, som ska tillämpas i vårt lands offentliga förvaltning.

Det stadgas nämligen, vilket är en överraskning för många, i RF (1 kap.2 §) följande: "Det allmänna (bland annat kommuner och landsting. Min anmärkning.) skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden."

Vidare sägs, att "etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas."

Är det någon som har hört talas om några partier, som möjligen inte lever upp till det sista citatets principer. Om någon är tveksam, läs här ett citat från sverigedemokraternas hemsida:"....vill på sikt återskapa Sverige som svensk nation, såväl etniskt som kulturellt, där svenska intressen sätts i främsta rummet. Svensk är den som andra svenskar uppfattar som svensk".

Detta uttalande strider på ett upprörande sätt mot de krav Sveriges riksdag i demokratisk ordning uttryckligen infört i grundlagen. Uttalandet är skrämmande och lagstridigt.

Hur lever vi bäst upp till de krav grundlagen lagt på oss att hantera som offentliga tjänstemän och förtroendevalda? Som bakgrund för de beslut som måste tas under de närmaste veckorna är det viktigt att ha det rättsläget klart för sig. Tycker Du, att Du bäst sköter Ditt demokratiska uppdrag genom att släppa fram och diskutera med de tidigare nämnda partierna? Eller vill Du vara restriktiv i den delen?

För min del anser jag att man knappast agerar i enlighet med regeringsformen genom att medverka till att släppa fram extremister på höger- eller vänsterkanten i något enda sammanhang. Läs vad de står för. I demokratifrågan får Du inte vara neutral. Besluta sedan.

LARS MUNTERS

Mer läsning

Annons