Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Politiska svingar i golffråga

Annons

Redan innan fullmäktige beviljade Gagnefs amatörteaterförening ett räntefritt lån på 20 000 kronor yrkade Dan Hallin avslag med motiveringen att kommunen inte ska vara bank.

- Vi har inget överskott att ta av. Om vi ända ska vara bank ska vi åtminstone ta ut ränta och en administrationsavgift, menade Hallin.

Han återkom när fullmäktige tog upp Gagnefs Golfklubbs ansökan om ett tioårigt räntefritt lån på 500 000 kronor för färdigställande av klubbhus, kompletteringar av banan och upprustning av Mobergs fastighet:

- Här yrkar jag ännu mer avslag för att det är ännu mer pengar och större risk.

Hans partikamrat Ann-Gret Olsson föreslog att ett lånebeslut skulle kompletteras med texten "att på grund av Gagnefs kommuns ansträngda ekonomi kan ytterligare lån för fortsatta investeringar ej påräknas".

Kommunalrådet Anders Ahlgren förklarade sig vara imponerad av de ideella insatser som golfklubbens medlemmar svarat för och den verksamhet, inklusive arbetstillfällen, som satsningen genererat.

Han påpekade att kommunen lånar ut pengarna mot säkerhet i form av inteckning i fastigheten och att det inte handlade om någon ekonomisk vårdslöshet.

Ahlgren räknade upp några organisationer som socialdemokraterna inte hade velat hjälpa med lån och Dan Hallin kontrade med att beskriva kommunalrådets argumentation som "urdålig".

Christer Iversen (fp) invände mot Ann-Gret Olssons förslag genom att hävda att framtida kommunfullmäktigeledamöter måste få tänka och besluta som de vill, varpå Olsson begränsade sitt kompletteringsförslag till att gälla "under innevarande mandatperiod".

Jaak Kerstell (c) konstaterade att i de flesta liknande fall hade partierna varit överens om att stödja föreningarna.

- Varför är just det här så känsligt? Är golf annorlunda än hockey?, undrade han och betonade vikten av att föreningslivet känner ett visst stöd från kommunen.

Mot fullmäktiges beslut att bevilja klubben lånet reserverade sig Dan Hallin. Ann-Gret Olssons tillägg avslogs och mot det beslutet reserverade sig hon och partikamraten Karl Hedlund.

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons