Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Politiker utpekad för bluff

Annons

Revisionsföretaget KPMG kritiserar nu socialförvaltningen för bristande rutiner och dålig kontroll.

Vid KPMG:s granskning av hanteringen av socialtjänstens rutiner av stöd och service till vissa funktionshindrade, den så kallade LSS-verksamheten, uppdagades en hel del brister.

Det är speciellt kring Veronica Hedenmarks företag som utredningen koncentrerats. Detta bland annat för att socialtjänsten betalat ersättning till företaget trots att man redan innan misstänkte att fakturorna var felaktiga.

Detta upptäckte biståndshandläggaren. Under ett par dagar i december 2001 begärde Veronica Hedenmark dels ersättning för sin egen assistent dels för samma assistent som samtidigt assisterat en annan handikappad på Teneriffa. Det var en omöjlighet ansåg handläggaren.

I det andra fallet tog företaget i mars förra året ut betalning för en vecka trots att den handikappade inte fått någon hjälp enligt modern.

Handläggaren kontaktade den ekonom som skötte utbetalningarna och bad denna avvakta.

Men det gjordes inte utan VH assistans service fick det man begärt.

KPMG är mycket kritisk till att socialtjänsten i inget av fallen gjorde någon utredning genom att exempelvis kontakta Veronica Hedenmark.

- Vi finner det oacceptabelt att utredningen inte fullföljts och att behörig beslutsnivå inte fått information om händelsen och att ekonomen inte följt LSS-handläggarens information, skriver KPMG.

Enligt vad tidningen erfar gjorde distriktschefen Lena Wilstrand-Leo ett utkast till ett brev med frågor till Veronica Hedenmark men det skickades aldrig.

Frågan är varför? Mellan raderna i KPMG:s rapport kan utläsas att socialtjänsten har svårt att hantera Veronica Hedenmark och kanske drar sig för att konfrontera henne. Där står bland annat att företaget har ett negativt förhållningssätt som försvårar kommunens möjligheter i utredningsfasen.

KPMG är också mycket kritisk till den brist på rutiner och kontrollfunktioner som revisionen uppdagade. Den personal som handhar LSS-stöden och utbetalningarna sitter på olika ställen i Falu och det tycks finnas vattentäta skott mellan dem.

Detta gör att risken är uppenbar att det inte finns någon inom socialtjänsten som har kontroll över hela processen och handläggningskedjan konstaterar KPMG. Problem och misstankar om felaktigheter stannar kvar på den nivå där de upptäckts och förs inte vidare uppåt till avdelningschefer, socialchef och socialnämnd.

- För närvarande finns det en uppenbar risk för att feldebiteringar omedvetet eller medvetet kan ske får serviceföretagens sida utan att de upptäcks i tid, skriver KPMG.

Mer läsning

Annons