Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Plan för att flytta stan

Annons

Området har diskuterats länge. Itorsdags bedömde dock en enig byggnadsnämnd att detaljplanen var klar för utställning.

Själva Knutpunkten, som har gett planen sitt namn, är den omstigningsplats för bussåkare som ska hamna bredvid parkeringsgaraget vid Åhléns. Där ska den regionala och lokala busstrafiken knytas ihop.

I framtiden hägrar också Resecentrum Falun, med kopplingen mellan bussar och tåg. Tanken är att tågperrongerna ska flyttas närmare ån.

Trotzgatan måste dras om för att få plats med bussarnas Knutpunkt. Gatan kommer att följa Parkgatans sträckning. Det blir en ny rondell åt Tisken till, vid Johanssonska huset, det stora tegelpalatset som nu står på en ö mellan vägarna.

Korsnäsvägen ut mot Hälsinggården kommer också att flyttas. I stället för att dåna i ett riksvägsdike ska den bli stadsgata. Det blir ingen planskild korsning med Grycksbobanan, utan bommar. Dock kommer ambulanser att kunna rycka ut på den väg finns kvar under järnvägen, där en park ska anläggas.

I planen finns flera nya gång- och cykelvägar, bland annat en under järnvägen vid Faluån.

Bostadsrättsföreningen Esplanaden har protesterat att en rondell vid den nya infarten till stationsområdet kommer att göra intrång på deras gård. Kommunen ska nu försöka skjuta den cirkulationsplatsen närmare järnvägsstationen.

När planen var ute på samråd oroade sig både länsstyrelsen och Vägverket för de oskyddade trafikanterna, som ska gå och cykla rakt genom en tredje ny rondell i Holmgatans förlängning.

Detta är ovanligt, det medger de ansvariga. Men tanken är alltså att bilisterna på olika sätt ska tvingas sakta ner. Någon tunnel är inte aktuell, tanken är att Holmgatan ska gå rakt ut mot Tisken.

Planen är att öppna staden mot Tisken, järnvägsområdet och Dalregementet. Just nu är ju både Korsnäsvägen och banvallen effektiva hinder.

Från början ville man också planera för nya hus för att skapa en mer sammanhängande stadsbebyggelse söderut. Men miljönämnen har sagt nej till bostäder, på grund av avgaser. Eftersom behovet av kontor är litet just nu har byggnaderna tillfälligt suddats ur planen.

Några remissinstanser har också oroat sig för att bilisterna får svårare att ta sig fram. Så blir det inte, anser byggnadsnämnden. Att de tvingas sakta ner ska inte vara något hot mot handeln. Rondellerna ska också göra att trafiken flyter jämnare.

RAGNA FAHLANDER

Mer läsning

Annons