Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Peter Hultqvist måste ge klara besked!

Annons

Det måste vara allmänt känt att landstinget har ekonomiska problem. Inte minst den "tillfälliga" (majoritetens, socialdemokraters och vänsterns egna formulering) skattehöjningen på 50 öre under mandatperioden, visar på en svag ekonomi. Lägg därtill minskade skatteinkomster på grund utflyttning från länet och ett stort antal äldre som behöver mer av sjukvårdens resurser.

Dessutom är det svårt att rekrytera personal. Stafettläkarna kostade landstinget 100 miljoner kronor år 2001. Sjukskrivningstalen är höga. Allt detta leder till ökade personalkostnader.

Prisutvecklingen inom hälso- och sjukvård ligger inte heller på den traditionella tre procenten, utan snarare över fyra. Internationaliseringen inom sjukvårdssektorn, där EU-komissionen är drivande, vet vi inte heller vad den kan få för konsekvenser i form av ökade kostnader om patienter begär vård utomlands.

Hälso- och sjukvårdspolitiker står inför en stor utmaning framöver. Denna utmaning klarar man inte utan ökade statliga pengar. Kristdemokraterna har i sin budget i riksdagen för de kommande två åren anslagit för 5,5 miljarder kronor.

För Landstinget Dalarnas del skulle det röra sig om 55 miljoner kronor 2003. Ungefär lika mycket som dalalandstinget ska spara enligt den föreslagna budgeten till fullmäktige i juni.

Dessutom tillförs landstingen ytterligare en miljard under de kommande två åren till den nationella vårdgarantin som kristdemokraterna vill införa till årskiftet tillsammans med de borgerliga partierna.

Ordförande för socialdemokraterna i länet anser dessutom att privata vårdgivare, som i regel finansieras via skattemedel, inte är en lösning.

Kommunals kongress visade att de är beredda att till och med ha vårdgivare som går med vinst, (dock inte akutsjukvård). Deras tema på kongressen var Välfärd och Valfrihet, vilket kan gå hand i hand. Men tydligen inte hos Peter Hultqvist. Han ser framför sig ett system med privata sjukförsäkringar och att plånbokens tjocklek som kommer att styra vården om de alternativa driftsformerna ökar.

Hur ser du Peter på Älvdalens vårdcentral? Finansierad med skattemedel genom avtal med landstinget, men drivs av Praktikertjänst, ska den stängas efter valet om socialdemokraterna med dig i spetsen ska bestämma? Älvdalningarna vill få besked före valet! Vi kristdemokrater ser positivt på sådana initiativ som i Älvdalen.

De privata sjukförsäkringarna finns redan här på grund av att en del människor inte tror sig kunna få vård när de skulle behöva den.

Sjuksköterskornas fack, vårdförbundet, ger erbjudande om sådana till sina medlemmar. Socialdemokraterna har makten i alla landsting utom två. Man har inte lyckats ge medborgarna den trygghet inom sjukvården medborgarna kan kräva med världens högsta skattetryck. Köerna har vuxit med mycket lidande som följd och bemanningsföretag skor sig inom det offentliga systemet.

Flera undersökningar visar på att svenska folket sätter vården högst. S-basen i länet tror att köerna ska vara borta 2004 endast med Landstinget Dalarnas resurser.

Kristdemokraterna anser att dalalandstinget inte klarar sin uppgift om inte staten tillskjuter mer pengar.

Agera nu Peter Hultqvist genom att tänka nytt, annars har vi försäkringslösningarna här, oavsett vad politikerna vill.

BIRGITTA SACRÉDEUS, KD

Mer läsning

Annons