Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Personalens friskvård dras in

Annons

- Trots att det handlar om ganska stora besparingar fattas det fortfarande sju miljoner om vi ska hålla budgeten som kommunen krävt, säger förvaltningschefen Nils Nyström som betonar att det ännu återstår en lång väg innan besluten fattas.

Förvaltningen borde spara 20 miljoner i år om nämnden ska leva upp till fullmäktiges beslut.

I årets budget ligger redan en rad sparåtgärder.

- Nu föreslår vi att friskvården, en timme i veckan, tas bort och ersätts med upp till 1 000 kronor i bidrag till godkänd friskvård utanför arbetstid. Det sparar 2,7 miljoner, säger Nils Nyström.

Ytterligare tre miljoner sparas in på justering av personaltätheten inom hemtjänsten i Grängesberg och Säfsen.

Kommunens kostnader för LSS-assistans till handikappade ska minskas med två miljoner. Kommunen upphör med att betala ut det man betalar mer än vad Försäkringskassan betalar ut till personlig assistans.

Ytterligare 1,2 miljoner sparas in i dagcenterverksamheten där habiliteringsersättning dras in, pensionsavgångar inte återbesätts, där dagcentralen på Marnäsliden blir obemannad med mera.

Kommunens vård- och omsorgsförvaltning kommer att bli restriktiva i att återbesätta vakanta tjänster och på vikariatstillsättningar.

- Vi har inte för avsikt att permittera personal, personalminskningen ska ske med naturlig avgång. De personalförändringar som sker vid neddragningar av verksamhet ska vi lösa med att personal får byta arbetsuppgifter. Att spara på personal i en verksamhet som kräver personal är mycket svårt, säger Nyström.

Och sparprogrammen ger återverkningar. En effekt av höjningen av egenavgiften inom färdtjänsten blev att de färdtjänstberättigade reser mindre än budgeterat.

- Avgiftshöjningen på färdtjänsten gav färre resande, som vi inte räknat på, så nog påverkas folk. Hade inte resandet minskat hade vi inte tagit hem besparingen eftersom taxi samtidigt höjde sina kostnader i den senaste upphandlingen, säger Nyström.

- Men vår ambition är att organisera verksamheten så att enskilda inte kommer i kläm.

BO JOFFER

Mer läsning

Annons