Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Personal som arbetar med barn är sjukast

Annons

Värst är det på Valhallas rektorsområde där sjukfrånvaron är mer än dubbelt så hög som i övriga förvaltningen, området har också flest långtidssjukskrivna.

Förvaltningen har 42 procent av kommunens anställda och 41 procent av kommunens långtidssjukskrivna.

Sjukfrånvaron var 1997 3,7 procent och är nu uppe i 9,9 procent.

I genomsnitt motsvarar det att 90 anställda varit frånvarande varje dag. Förvaltningen har 15 procent manligt anställda men kvinnorna är sjukast. 91 procent av förvaltningens långa sjukfall är kvinnor och sjukast är det i åldersgruppen 50 - 59 år.

I utredningen har man kostnadsberäknat de direkta kostnaderna för sjukskrivningarna till 6 723 000 kronor.

Det motsvarar vad 120 elever i grundskolan kostar i genomsnitt per år

Är denna kostnadsberäkning representativ även för övriga kommunen kostar sjukskrivningarna skattebetalarna 16,8 miljoner kronor. En skattekrona brukar anges till 27 miljoner kronor.

Utredningen påpekar också:

"Sjukfrånvaron genererar även mer svårmätbara indirekta kostnader för vikarier och vikarieanskaffning, för introduktion och produktionsbortfall".

Av 100 långtidssjukfall visade det sig att 34 var skjukskrivna på grund av utbrändhet, 13 för psykologiska besvär, 25 hade besvär i rörelseorganen, 14 reumatiska besvär, hjärtbesvär gav tre fall och övriga diagnoser stod för 11 fall.

Utredningen har också konstaterat att sjuktalen är högst inom skola och förskola och betydligt lägre inom individ och familjeomsorgen.

Av den 26-sidiga utredningen ägnas en stor del av diskussionen till arbetsledningens ansvar och den arbetsrelaterade ohälsan där dåligt inflytande, otydligt ledarskap, äldres svårigheter och politikers prutande i budgetarna drabbar personalen.

Utredningen påpekar att det finns fyra hälsobefrämjande åtgärder, klara mål/personalpolitik, kreativt klimat, konsultativt ledarskap och öppet arbetsklimat. Där finns också de allvarligaste bristerna.

I intervjuer framkommer också kritik mot den individuella lönesättningen:

"Lönekriterierna upplevs inte belöna det goda vardagliga arbetet".

Sist men inte minst ska nämnas att utredaren påpekar att de höga ohälsotalen innebär stort mänskligt lidande och försämrad kvalitet i verksamheten .

17 konkreta förbättringsförslag läggs.

Förvaltningschefen Peter Svantesson:

- Utredningen är genomförd av Leif Pettersson vilket garanterar god kvalitet.

- Vi har fått ett dokument som tar ett helhetsgrepp på sjukskrivningar, stresskartläggningen och fackföreningarnas kartläggningar. Analysen måste diskuteras i förvaltningsledningen och i nämnden. Förslagen är så omfattande att vi nu på ledningsnivå ska värdera vad vi orkar och vad vi ska sätta in åtgärder för att få bäst effekt snabbt, säger Svantesson.

Mer läsning

Annons