Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Patriarkatets äktenskapssyn hindrar homosexuella vigslar

Annons

Jesus sådde ett frö med sitt sätt att möta kvinnor och män på radikalt samma villkor (exempelvis i Lukas 10:42). Paulus sådde vidare med uttrycket "Nu är inte längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna" (Galaterbrevet 3:28).

Detta har till slut burit frukt i demokratins tidevarv med en röst för varje person samt att jämställdheten mellan män och kvinnor självklart framhålls.

Trots att det verkar råda enighet om att det i vår tid råder samstämmighet om värdet av demokrati och jämställdhet, vet vi, hur svårt det är i praktiken att leva upp till värderingarna. Ibland anar man läpparnas bekännelse, samtidigt som patriarkala maktstrukturer eller inflytande efter rikedom och ställning värnas.

Så småningom har det blivit självklart för mig att jämlikheten också måste gälla personer som går utanför den vanliga normen för könsidentifikation. De som blir kära i en partner av samma kön måste också få följa sitt hjärtas val.

Ömsesidig trofast kärlek mellan samkönade par, som önskar vinna offentlig erkänsla för en ansvarsfull relation, måste ges samma möjligheter som par av motsatt kön. För mig har Paulus argumentation, att den som dömer, dömer sig själv (Romarbrevet 2:1), blivit det frö som till slut burit frukt i en stor generositet.

När jag följt de senaste månadernas debatter om möjlighet till vigsel för homosexuella, har tanken slagit mig att motståndet kanske hör samman med att man vill behålla patriarkatet.

Kanske är generositeten ibland bara en läpparnas bekännelse, där man i själva verket vill behålla skamstämpeln för personer som har ett annat val än majoritetens?

Kanske har många ännu inte lämnat patriarkatets syn, att äktenskapet är till för att garantera mannen och mannens släkt kontrollen över kvinnan och kvinnans barn.

Vår kyrka bör, i Jesu fotspår, gå före en eventuellt motsträvig opinion och markera alla människors lika värde, och ge samkönade par möjlighet till vigsel.

Sneglandet på historien, opinioner och systerkyrkors ställningstaganden borde inte hindra oss från att följa vår övertygelse.

ANDERS LITBORN PERSSON

Mer läsning

Annons