Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Pärlbyfallet till högre instans

Annons

Landstinget sålde Pärlby 1987 och fastigheten har sedan dess haft fyra ägare. 2001 märkte boende i området att det luktade bensin och det visade sig att lukten härrörde från en läckande tank som var nedgrävd på området.

Miljöförvaltningen i Ludvika förelade Landstingsfastigheter AB, LFD, att göra en akututryckning och sanera och göra ren cisternen. Bolaget anlitade företaget Ragnsells som, enligt intyg, tömde cisternen på 4 000 liter bensin och vatten och rengjorde behållaren den 17 maj 2001.

Problemen kvarstod dock ännu under sommaren men LFD vägrade att göra någon mer sanering.

-Orsaken var förstås att det rådde oklarheter kring vem som hade att ansvara för saneringen, understryker Dan Romell.

Miljönämndens beslut om att landstinget måste sanera överklagades till länsstyrelsen och miljödomstolen. Den 22 mars i år fastslog miljödomstolen att landstinget är ansvarigt för efterbehandlingen enligt miljöbalken.

-Vi begär nu prövningstillstånd för att frågan är principiellt intressant. Inte bara för oss i Landstinget Dalarna utan för landstingen i hela Sverige och många andra fastighetsägare. Runt om i landet finns det kanske 50-100 gamla sjukhem liknande Pärlby som haft olje- och bensincisterner på området, säger Dan Romell.

Från landstinget påpekas att bensincisternen tömdes på sitt innehåll och rengjordes redan 1980. Dessutom kopplades elektro-niken till bensinpumpen bort.

- Detta visar entydigt att de 4 000 liter landstinget tvingades pumpa ur cisternen år 2001 inte kan vara bensin som fanns kvar från den tiden när landstinget använde tanken, påpekar Romell.

Men ni har inte kunnat visa något skriftligt intyg på att cisternen rengjordes år 1980?

-Nej, men vi har flera vittnen som kan bekräfta det, svarar Dan Romell.

Landstinget vill också ha svar från miljööverdomstolen om man genom överlåtelsen 1987 av cisternen och bensinpumpen också har överlåtit förvaringsverksamheten till den nya fastighetsägaren.

Det är oklart hur lång tid det dröjer innan miljööverdomstolen kommer med ett beslut angående ansökan om prövningstillstånd.

Skulle miljööverdomstolen besluta att ta upp ärendet lär ett beslut i Pärlbyärendet inte komma förrän om något eller några år.

-Beviljas vi inte prövningstillstånd kommer vi givetvis att sanera området i Pärlby, framhåller Dan Romell.

Däremot är det osäkert om landstinget i så fall även sanerar de två oljecisterner som finns nedgrävda i området.

- Oljecisternerna har inte berörts i något av besluten som fattats i lägre instanser, konstaterar Dan Romell.

TORBJÖRN GRANLING

Mer läsning

Annons