Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ovisst om sanering

Annons

Den första etappen i arbetet med att kartlägga giftläget på det övergivna fabriksområdet i Fredriksberg går mot sitt avslut.

Det är kallat till redovisning den 19 februari. Då kommer folk från företaget Sveco Viak till Ludvika för en föredragning på miljökontoret. Sedan blir det upp till politikerna att avgöra om och hur man ska gå vidare.

Det var i mitten av oktober månad förra året som personal från faluföretaget började borra för provtagningarna. Detta sedan Naturvårdsverket beviljat ett bidrag på 270 000 kronor för ändamålet. Totalt togs ett 20-tal markprover på olika platser inom det stora området.

Före årsskiftet kom de första provsvaren. De påvisade en rad miljögifter och halterna är höga. Bland annat handlar det om arsenik, bly, kadmium, zink. Vid gamla cisterner påträffades dessutom oljespill ned till en meters djup.

Ett annat mera ytligt problem är att miljögiftet kisaska, förmodligen av rent oförstånd, har använts som beläggning på gång- och cykelbanor i trakten. Därmed har giftet spridits vida omkring.

- Vissa delar behöver undersökas mer, säger miljöinspektör Kristina Hjerppe som häromdagen fick en stor lunta som hon ska ska läsa in lagom till redovisningen den 19.

- Även om jag ännu inte hunnit ta del av rapporten vet vi redan nu att det blir förenat med stora kostnader om vi ska gå vidare till en total sanering. Vi har ju dessutom ingen uppfattning om vilka föroreningar som kan finnas i och vid de byggnader som står kvar.

- Och om vi ska fortsätta kräver detta att vi får ytterligare anslag, fortsätter Hjerppe och låter förstå att de tidigare beviljade medlen är mer eller mindre förbrukade.

Efter redovisningen, där även representanter för tekniska kontoret ska medverka, blir det upp till politikerna att avgöra hur detta extremt svåra ärende ska hanteras i fortsättningen.

FREDDY NYLUND

Mer läsning

Annons