Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ovisst för Disponentparken

Annons

I september 1996, precis 100 år efter att den byggdes, öppnades Disponentparken i Grängesberg för allmänheten.

Till att börja med var intresset inte så stort, men allt eftersom åren gått, har fler och fler upptäckt parken.

Förra året var antalet besök 21 000. I år väntas den siffran öka till åtminstone 25 000.

Under praktiskt taget hela tiden som parken har existerat har Agneta Frejd och Kerstin Lindberg arbetat där. Under somrarna har kommunen ställt sommarjobbande ungdomar till förfogande och dessutom har där funnits ett antal personer som fått stöd från försäkringskassa och arbetsförmedling.

I augusti 2000 inledde arbetsförmedlingen tillsammans med försäkringskassan och VBU en satsning på funktionshindrade. Med hjälp av medel från EFS Växtkraft mål 3, bedrev 18 personer med förslitningsskador och mindre handikapp studier i trädgårdsskötsel på Disponentparken.

När utbildningen avslutades den sista mars i år, var Disponent-parken så nöjd med deras arbete att de ville ha dem kvar. Pro-jektet förlängdes därmed, och 15 av personerna anmälde sitt intresse att stanna ytterligare en period.

Den perioden tar slut den sista september, och därmed blir Frejd och Lindberg ensamma kvar. Om inte någonting görs måste således verksamheten minskas avsevärt.

- Vi tittar just nu på olika lösningar, berättar Jan Björnehaag, chefen för Ludvika kommuns näringslivsenhet.

För ett par veckor sedan hölls ett möte i Cassels där de olika intressenterna närvarade. Där fanns bland annat representanter från arbetsförmedlingen, försäkringskassan, näringslivsenheten, Cassels Vänner och Disponentparken.

- Tongångarna var positiva och vi är alla överens om att Disponent-parken är viktig ur friskvårdssynpunkt, fortsätter Björnehaag.

Nästa vecka ska de som var på mötet ha inkommit med uppgifter till Björnehaag om vad de kan bidra med till parkens fortsatta verksamhet.

- Därefter ska jag arbeta fram ett komplett förslag, som politik-erna har att ta ställning till.

Björnehaag har själv en känsla av att det finns en stor politisk uppslutning bakom parken.

- Jag hoppas och tror att förslaget innebär att parken även i fortsättningen kommer att växa och frodas, säger han.

Projektet har hittills kostat 8 miljoner kronor, varav kommunen har stått för 800 000 kronor. Den största enskilda finansiären är arbetsförmedlingen.

Vid Disponentparken vill man inte spekulera i den framtida verksamheten, men säger sig hysa stora förhoppningar till att hitta en lösning, så att parken kan leva vidare i oförminskad skala.

STINA ANDERSSON

Mer läsning

Annons