Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Översvämningsrisken ska minskas

Annons

Tekniska nämndens förre ordförande Bo Jönsson, m, misstänkte att arbetet med att minska framtida översvämningsskador gått i stå. Han krävde svar av Jonny Gahnshag om vad som gjorts och vilka fysiska åtgärder som planerades.

Det fick han i fullmäktige i torsdags där Gahnshag konstaterade att arbetet under långa perioder prioriterats bort på grund av bristande resurser, engagemang och underlag.

- Påtryckningarna från den politiska sidan har varit få och det får vi alla här i församlingen ta på oss, säger han.

Gahnshag fann situationen ytterst otillfredsställande då en ny översvämningssituation liknande den som rådde år 2000 kan inträffa igen vilket år som helst.

Men en del viktiga saker har ändå gjorts framhöll han. Stadsbyggnadskontoret har tillsammans med räddningstjänsten gjort en digital kartläggning av översvämningsområdena både längs Svärdsjös vattendrag och kring Runn. Där framgår vilka fastigheter som kan drabbas vid olika vattennivåer.

- Däremot är snabba förlopp svåra att förutse eftersom kartläggningen inte är kopplad till en datamodell som kan simulera flöden, säger Gahnshag.

Men den kartläggning som kommunen ändå gjort tillhör en av landets mest ambitiösa och kan användas vid bygglovgivning och fysisk planering, menade Gahnshag.

Hans redogörelse bekräftade bara Bo Jönssons misstankar över hur lite som gjorts. Han tyckte det var futtigt att något som var så högprioriterat blivit så lågprioriterat.

- Folk klagar på brist på information. Av det jobb som gjorts kan man bara meddela de fastigheter som ligger illa till men det saknas förberedelser, säger Bo Jönsson.

Med det menar han upplag av material som man kan dämma med och pumpar. Räddningstjänsten borde också kunna förvarna folk vad som är på gång så de kan tömma sina källare.

- Så det finns vissa småsaker man skulle kunna göra omgående, säger han.

Nu ska dock arbetet med översvämningsproblemen åter få högsta prioritet, försäkrade Jonny Gahnshag. En Dalälvsgrupp med Falun, Borlänge och Säter, som alla påverkas av översvämningarna, ska bildas. Man ska tillsammans se hur flödena nedströms Runn kan förbättras. Kommer det undan mer vatten där så underlättar det för områdena norröver.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons