Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Över 100 kräver ersättning

Annons

Under de senaste månaderna har beläggningsstenar lossnat på stora partier av den nybelagda vägen, som inte blev godkänd vid slutbesiktningen.

Vid möten kan trafikanterna utsättas för formliga stenregn.

Ett mycket stor antal fordon har också fått skador på vindrutor och lack.

Flera bilister har drabbats av upprepade skador och i några fall riskerar enskilda bilister att betala självrisker på sammanlagt omkring 10 000 kronor.

Det är framför allt vid temperaturskiftningar som stenar lossnar och Vägverket har vid flera tillfällen sopat undan lösa stenar.

Under torsdagen och fredagen gjorde Vägverket produktion, som försett vägen med en ytbeläggning i form av ett bindemedel och ett stenmaterial, ett försök med att fräsa av ytbeläggningen på de partier där problemen är extra stora.

Men expertis inom Vägverket gör bedömningen att problemen kommer att bestå tills beläggningen kan göras om på hela vägsträckan, vilket sannolikt dröjer till våren.

- Hittills har vi fått in åtminstone över 100 skadeståndanspråk, berättar Marie Borgblad.

Hon säger att det förekommer att beläggningsarbeten misslyckas av en eller annan orsak och att Vägverket har skadeståndsansvar om det eller av verket anlitad entreprenör begått fel eller gjort sig skyldiga till försummelser.

- Det räcker alltså inte med att stenar lossnar från vägbanan, utan hänsyn måste också tas till vilka åtgärder vi vidtagit, om vi gjort vad vi kunnat för att eliminera riskerna när beläggningen väl börjat lossna, säger hon och påpekar att för Vägverket är det här en laglighets- och principfråga.

Under den kommande veckan ska civilrättssektionen studera gamla ärenden och tidigare uttalanden från justitiekanslern.

- Vad jag kan påminna mig har det inte skett någon domstolsprövning av fall av den här typen. Skulle vi säga nej till kraven kan de berörda - och dit hör självklart även försäkringsbolagen - stämma staten vid allmän domstol, säger Marie Borgblad, som dock betonar att inget av de här ärendena ännu avgjorts.

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons