Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Orsa ridklubb i kris

Annons

- Som många andra klubbar har Orsa ridklubb en längre tid kämpat med dålig ekonomi. Nu är läget sådant att vi har att välja mellan konkurs eller att omorganisaera för att rädda verksamheten. Vi har valt det senare alternativet, säger Lotta Jågas Sjööns, ekonomsikt ansvarig i Orsa ridklubb.

Under våren har Orsa ridklubb haft drygt 120 medlemmar, nästan enbart flickor och kvinnor. Ett medlemsantal som är för lågt för att kunna behålla de två ridinstruktörerna, som tillsammans har 1,3 tjänst.

I ett informationsbrev till medlemmarna redogör styrelsen för det uppkomna ekonomiska läget och vilken lösning som valts för att kunna fortsätta verksamheten till hösten.

En stark orsak till att ridklubben en längre tid kämpat med dålig ekonomi är den nedåtgående trenden i försäljningen av bingolotter. Ett stöd har klubben fått av Orsa kommun som beslutat om ett årligt driftbidrag på 200 000 kronor. För att klubben ska få bidraget har kommunen satt ett förbehåll, som säger att ridklubben måste strukturera upp sin verksamhet. Dessutom, säger kommunen, får inte någon form av konkurrerande verksamhet bedrivas i anläggningen. Med konkurrerande verksamhet menas bland annat privatlektioner som inte sker i klubbens regi men av klubben anställd instruktör.

Eftersom Orsa ridklubb lånar anläggningen av Orsa kommun, så omfattas den av förbehållet.

Kommunens förbehåll har medfört att styrelsen under hela våren försökt försökt finna en lösning på problemet. Tillsammans med kommunrepresentanter har man undersökt hur angränsande ridanläggningar i länet sköter sin verksamhet gällande privatlektioner. Det har visat sig att även privatlektionerna sköts helt inom de övriga ridskolornas verksamhet.

Under våren har styrelsen haft möten med de två anställda instruktörerna för att gemensamt försöka hitta en lösning, utan att lyckas. Samtidigt har ekonomin hela tiden blivit sämre och sämre. Den senaste tiden har klubben haft oerhört svårt att betala sina räkningar.

Till slut har styrelsen kommit fram till att det finns två saker att välja mellan. Det är att försätta klubben i konkurs eller att försöka omorganisera och endast ha personal enligt den verksamhet ridklubben i dagsläget har råd att bedriva.

- Styrelsen har valt att göra en omorganisation för att på så sätt komma till rätta med ekonomin. Våra två anställda ridinstruktörer sades upp den första juni och de har två månaders uppsägningstid, förklarar Lotta Jågas Sjööns.

- Till hösten kommer vi endast att ha timanställda instruktörer tills vi ser hur omfattande vår verksamhet blir och vilka behov vi har.

BÖRJE LINDH

Mer läsning

Annons