Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ornäs får ny skola

Annons

I december antog kommunen detaljplanen för området. Den överklagades av grannarna, som är positiva till en ny skola i Ornäs - men menar att den ska byggas på annan plats.

De anser att skolbygget försämrar miljön för de boende längs Dalsjövägen i anslutning till skolan och för de som promenerar eller på annat sätt färdas längs vägen.

Den fria sikten över åkrarna ner mot Ösjön och känslan av ett öppet landskap försvinner i stort sett.

Men de får inget stöd i länsstyrelsen. Planen godkänns - och de närboendes argument håller inte för att stoppa skolbygget, enligt länsstyrelsen, som konstaterar:

"Sammanfattningsvis är det länsstyrelsens uppfattning, vid en avvägning av de olika intressena i ärendet, att planförslaget inte kan anses medföra en sådan försämring av närmiljön eller sådana olägenheter för de klagande att planförslaget inte kan godtas".

Grannarna har bland annat begärt att kommunen ska göra en tomtutredning för att titta på andra lämpliga platser för en skola.

Här pekar länsstyrelsen på att området för den nya skolan redan i dag är ett skolområde och att kommunen gjort en avvägning av placeringen.

Några skäl att upphäva planen av den anledningen finns därför inte.

När det gäller farhågor om buller och luftföroreningar anser länsstyrelsen att kommunen bemött invändningarna på ett tillfredsställande sätt. Före beslutet har länsstyrelsen varit på plats i Ornäs och tittat.

Inte heller när det gäller natur- och kulturvärdena är det något som hindrar skolbygget.

Trafiksäkerhetsbiten har också förts fram och här menar myndigheten att en planläggning vanligen innebär kompromisser mellan olika intressen. Något skäl att här upphäva planen finns inte.

In- och utfartslösningarna har diskuterats, och kommunen valt det som är att föredra med hänsyn till det allmänna intresset:

- Länsstyrelsen anser att den av kommunen gjorda avvägningen inte kan anses medföra sådana nackdelar för de klagande att planen av det skälet inte kan godtas.

Grannarna har möjlighet att gå vidare och överklaga till regeringen. Vilket i så fall kan försena skolbygget. Enligt planerna ska arbetet igång i slutet av april-början av maj. Och vara klart till höstterminen 2005.

JERRY BRODIN

Mer läsning

Annons