Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Orealistiskt om trafiksäkerhet

Annons

Av många praktiska och ekonomiska skäl är det svårt att genomföra vällovliga, strikta kontroller av olika slag i en tänkt eller önskvärd omfattning. Därför måste vi också förlita oss på att trafikanterna kan påverkas i avsedda riktningar genom upplysning och undervisning.

Vi som var med vid omläggningen från vänster- till högertrafik minns att kampanjerna under åren före var mycket framgångsrika i att skapa en långsiktig förbättring av trafiksäkerheten.

En serie kompletterande åtgärder måste säkert tas till för att en minskning av

trafikolyckorna ska uppnås.

Jag vill nämna ett par exmpel av kampanjliknande karaktär som jag tror kan ge ett bidrag till ökad trafiksäkerhet.

Det är en stor procent av fordonen ute på vägarna som inte har halvljuset tänt såsom föreskrivs.

När man är ute och kör kan man många gånger se hur betydelsefullt det är att alla bilar i det mötande körfältet har halvljuset tänt. Är det någon som ska göra en omkörning är det en klar risk att en bil med otända ljus bland mötande bilar inte observeras.

Det är ju faktiskt mycket lätt att övervaka om halvljuset är tänt på fordonen. Det krävs ingen speciell utrustning eller särskilda arrangemang för denna övervakning från polisens sida.

Det hävdas att trafiken som regel får ett lugnare tempo när trafikanterna ser att polisen är ute på vägarna och övervakar trafiken.

Den effekten torde väl nå vidare ut och bli tydligare om polisen påminner om sin närvaro genom att (på lämpligt sätt) som regel uppmärksamma bilister på att de inte har halvljuset tänt.

Användningen av säkerhetsbältet är långt ifrån hundraprocentig, och ändå är det väl statistiskt belagt att användningen av bälte minskar skaderisken.

En övervakning av bältesanvändningen är förstås krångligare än en övervakning av halvljuset. Men en effektiv förbättring i detta sammanhang borde kunna fås genom statistik och press.

Om man där noterar när en personskada i en trafikolycka klart kan tillskrivas att säkerhetsbälte ej använts torde det ge vidgad förståelse för betydelsen av att använda bilbältet.

Vi har sett rapporter om att bruket av mobiltelefon under körning kan resultera i allavarliga olyckor och en allmänt negativ inverkan på trafiksäkerheten. I detta avseende får man hoppas att vägverket snarast övertygar vår riksdag om behovet av ett förbud mot sådan telefonering under körning.

Till sist en reflexion som går i linje med Hampers' observation att bilister gärna håller sig vid eller rent av över vägens mittlinje.

Detta är ett motsägelsefullt beteende eftersom krockrisken ökar om man söker sig så nära den mötande trafiken som möjligt - och dessutom äventyras trafiksäkerhten också genom att omkörningar försvåras.

HILDING SUNDQVIST

Mer läsning

Annons