Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Orealistisk budget

Annons

Elevantalet ökar kraftigt i gymnasieskolan i Borlänge-Säter. I fjol med 75 elever och lika många fler väntas under nästa år.

Det betyder ökade kostnader, fler grupper, fler lärare och hitta nya lokallösningar.

Vid ett extra sammanträde i går diskuterade gymnasienämnden läget inför 2005. De pengar nämnden föreslås få räcker inte, enligt politikerna. Som bland annat pekar på:

q Elevökningen måste mötas med fler utbildningsplatser.

q Minskad eller oförändrad personaltäthet medför uteblivna "Wärnerssonpengar".

q Lokalminskningar innebär att möjligheten att ta emot ytterligare elever minskar drastiskt.

Nämnden pekar också på att man måste utveckla nuvarande utbildningar och etablera nya. Exempelvis tunnplåtsinriktning på industriprogrammet, smala yrken inom byggprogrammet, attraktiva inriktningar på omvårdnadsprogrammet och rockgymnasium.

Situationen på individuella programmet är i dag också mycket ansträngd, enligt nämnden. Antalet elever är cirka 150 på Hushagsgymnasiet och ungefär 40 på Dahlandergymnasiet. På Dahlandergymnasiet är situationen mest akut.

- Här behövs fler lokaler, lärare och specialpedagog för att klara situationen. Eleverna ges här i dag inte en god undervisning. Omedelbara åtgärder måste vidtas, säger nämnden.

För att klara nya krav på det individuella programmet som regeringen slagit fast måste också resurser avdelas under 2005 för att planera och omorganisera verksamheten.

Skolverket pekar i sin rapport på ett antal områden där förändringar måste göras inför 2005.

- Antalet specialpedagoger måste öka, studiehandledning på modersmål samt svenska som andraspråk måste erbjudas på samtliga skolor och skolhälsovården måste förstärkas.

Den preliminära budgetramen är enligt nämnden inte möjlig att klara. På grund av gymnasieskolans expansiva skede, reglerna för Wärnerssonpengar, Skolverkets krav och konkurrensläget. Om det blir några mer pengar får närmast budgetberedningen ta ställning till.

JERRY BRODIN

Mer läsning

Annons