Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Öppna centrum, inte Stationsgatan

Annons

I spåren efter externa handelcentras framväxt och därmed minskat kundunderlag så letar en del handlare i centrum efter argument för att åter öppna Stationsgatan för biltrafik.

Jag har förståelse och kan känna respekt för deras bryderier men inte för deras argument.

Att öppnandet av Stations-gatan skulle innebära att kund-erna skulle hitta in till centrum och att köpkraften och trygg-heten därmed skulle öka är argument som känns fram-stressade och föga trovärdiga.

Frågan om Borlänge centrum och centrumhandelns överlevnad är betydligt större än frågan om Stationsgatans öppnande eller ej, det handlar om kom-munens hela stadsplanering och vilken roll stadens centrum skall ha i framtiden.

När vi vänsterpartister i olika sammanhang har sagt nej till planförslag gällande nybyggnation eller tillbyggnad av externa köpcentra och förordat cent-rumhandeln har vi känt oss ensamma och övergivna i de politiska församlingarna.

Våra förslag för att göra centrum mer attraktivt och lockande har inte heller vunnit gehör. Centrumhandeln har enligt mitt sätt att se det offrats av den politiska majoriteten i jakten på att göra Borlänge till köpstaden nr 1.

(S)trategin är och har varit att Kupolen, Coop Forum, Ica Maxi och i viss mån Södra Backas butiker ska locka köpsstarka konsumenter till kommunen. I den viljeinriktningen har mig veterligt inga hänsyn tagits till centrumhandeln, utan ny-etableringarna och deras läge har snarare setts som en nöd-vändig strukturomvandling inom handelsnäringen.

Jag tror att vi politiker tillsammans med centrumföreningen, fastighetsägarna och de boende i dagsläget borde titta på lös-ningar som gör centrumhand-eln och Borlänge centrum spännande och lockande som ett köp- och flaneringsalternativ.

I det arbetet ska vi främja miljöarbetet, kollektivtrafiklösningarna, trafiksäkerheten och mångfalden i utbudet och inte låta oss i någon krystad tillgänglighetsdiskussion härma efter riksvägsbelägna "streckkods-fabriker".

Leif Lindström (v) ledamot av kommunstyrelsen

Mer läsning

Annons