Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Öppet brev om medier och äldreomsorgen

Annons

I Falun finns en stor samstämmighet mellan partierna om vilka resurser vi har möjlighet att satsa på äldreomsorgen. Hela samhället vill nog att mer resurser ska satsas på både äldre och anställda, men vi har alla tvingats förlika oss med att vi har en begränsad kaka där kraften i stället bör inriktas på att få mest möjligt, och rätt saker för pengarna.

I stora reportageserier har tidningen slagit upp enstaka individers vårdsituation, och antytt att detta är vanligt förekommande. Ett antal äldre som inte får en bra omsorg är förstås ett antal för många.

Vi måste ändå komma ihåg att våra drygt 1 600 medarbetare i omsorgen i Falun dagligen ger hjälp till 700 boende i servicehus och lika många i hemtjänst. Totalt ger vi hjälp vid hundratusentals biståndstimmar, och i några av dessa har det gått fel. Vi är de första att beklaga detta.

Vi kommer att grundligt undersöka vilka rutiner som inte fungerat i de fall där vården varit undermålig. Vi välkomnar också att länsstyrelsen som neutral part granskar vår verksamhet.

När en person fått omvårdnad som varken personen själv, anhöriga eller personal är nöjda med är det förstås ett stort misslyckande för oss som vårdgivare. Men också en frustration för de som arbetat nära människan.

Det kan vara fruktansvärt jobbigt att bära känslan av att inte ha gjort eller kunnat göra tillräckligt. I media målas bilden upp att de flesta mår dåligt. De allra flesta är faktiskt friska och det stora problem som våra många sjukskrivningar ändå utgör håller sakta men säkert på att minska.

Många av våra medarbetare känner en otrolig stolthet över det arbete som de utför. I våra undersökningar är uppemot 90 procent nöjda med den omvårdnad och service som de eller deras anhöriga får. Ingen annan kommunal verksamhet kan redovisa sådan tillfredsställelse hos de som nyttjar tjänsterna.

Tidningen har försökt antyda att vi avsätter mindre resurser än andra kommuner. Att kostnaden per invånare (alla Falubor) är lägre i Falun än i andra kommuner beror på att vi är den kommun i Dalarna som har lägst andel invånare över 65 år. Tittar man på hur mycket pengar vi lägger på varje omsorgstagare blir bilden en annan. Då visar det sig att vi satsar fyra procent mer än genomsnittet i Dalarna, vilket motsvarar 17 500 kronor mer per år och omsorgstagare.

Det här visar att det inte bara är mer resurser som behövs. Organisation, arbetsformer och ledarskap kan förbättras. Vi säger absolut inte att allt är bra! Men att bara ropa på mer resurser är inte hela lösningen, särskilt inte när vi saknar ytterligare resurser.

Visst är det rätt att säga att vi försvarar oss. Men vi vill ta den möjligheten när journalister väldigt sällan är beredda att skriva om lyckade projekt och positiva händelser i vår verksamhet. Mycket kan förbättras i vår organisation, högre kvalitet och förbättrad personalvård är alltid eftersträvansvärt.

Trots det tror vi oss kunna säga att alla i vår verksamhet från de som finns i de äldres vardag till oss som försöker leda och prioritera gör allt för att vi ska kunna ge en så bra vård som möjligt för de nästan 600 miljoner kronor som finns avsatta för omsorgen om våra äldre. Under hösten kommer vi att inbjuda till allmänna möten om äldreomsorgen för att förbättra dialogen om dessa viktiga frågor.

I morgon får skribenterna svar av tidningens ansvarige utgivare.

RENEÉ ANDERSSON (S

Mer läsning

Annons