Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Öppenheten i Region Siljan

Annons

Region Siljan bestående av de fem kommunerna Älvdalen, Mora, Orsa, Rättvik och Leksand har funnits en mandatperiod och har ännu inte riktigt hittat sina arbetsformer. Inför en ny mandatperiod från och med år 2007 är det ytterst viktigt att partierna i regionen reflekterar över framtiden och hur man vill att regionen ska styras och utvecklas.

Vid det senaste mötet med direktionen den 21 juni i Mora så fanns det med en skrivelse som handlade om utveckling av kommunalförbundet Region Siljan. Det var författat av fullmäktiges ordförande i Mora kommun, Bengt Jernhall, och ordförande i revisionen för Region Siljan, Mats Wahlström. Representanter för de fem kommunernas fullmäktigepresidier och revisorerna hade träffats för överläggningar.

Man vill utvärdera Region Siljan inför nästa mandatperiod och fundera kring:

Sammansättningen av direktionen.

Arbetssättet i direktionen.

Det växlande ordförandeskapet.

Förbundets personella och ekonomiska resurser.

Samspelet med medlemskommunerna.

"Underifrånperspektivet" när det gäller mål och verksamhetsplan.

Man vill träffa direktionen och dess tjänstemän den 21 september för att gemensamt diskutera framtiden för Region Siljan. Här är mina förslag till de sex punkterna ovan. Jag vädjar till partierna och väljarna att ta mycket seriöst på frågorna och hur de löses inför en ny mandatperiod.

Direktionen består i dag bara av tio ordinarie ledamöter i en region med 60000 invånare. Arbetsutskottet (au) består av fem ledamöter och det är detsamma som de fem kommunalråden. Det säger sig självt, att en så liten direktion inte kan göra sig gällande mot au. Allt är redan beslutat och klubbat i au. Direktionen blir ett transportkompani. Dessutom är det sällan som alla de tio ordinarie ledamöterna infinner sig till mötena. Bristande intresse? Direktionen har för få möten per år; bara fyra.

Mitt förslag är i stället ett förbundsfullmäktige från de fem kommunerna. Då skapar man öppenheten mot allmänheten och medierna och man får debatt kring motioner och interpellationer i fullmäktige. Vidare inrättas en förbundsstyrelse och ett arbetsutskott till styrelsen. Att ordförandeskapet hela tiden växlar mellan de fem kommunalråden skapar ingen kontinuitet. Det måste vara bättre för såväl tjänstemännen som för allmänheten att det finns ett ansikte utåt som företräder regionen. Jag föreslår därför att ordförandeposten går till en enda person, eventuellt på deltid.

Resurserna är begränsade och man kan konstatera, att förbundsavgiften i dag precis täcker de ordinarie utgifterna. Var finns medel för att utveckla verksamheten?

Samspelet med medlemskommunerna måste förbättras, förankringen av besluten underlättas och informationen såväl före som efter beslut ges regelbundet. Såväl den förra förbundsdirektören Maria Engholm som den nye Lennart Ljungemo har visat goda ambitioner i dessa hänseenden. Men det kommer an på oss förtroendevalda själva att föra informationen vidare till våra egna partigrupper på hemmaplan. Och arbeta med ett underifrånperspektiv, inte minst när det gäller att ta fram en verksamhetsplan.

Själva säger såväl den avgående som den tillträdande förbundsdirektören, att Region Siljans nyckelord är Tillit, Tolerans och Tydlighet. "Dessa nyckelord tillsammans med ett starkt fokus på demokrati, delaktighet och förankring är centrala för det fortsatta arbetet," säger de.

Jag kan bara instämma i deras ord och tror att mina förslag skulle underlätta en utveckling av Region Siljan i den riktning de båda direktörerna föreslår.

LARS WENNÅS LARS WENNÅS (FP) ÄR FULLMÄKTIGELEDAMOT I RÄTTVIK OCH ERSÄTTARE I REGION SILJANS DIREKTION.

Mer läsning

Annons