Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Önskemål och utsikter i Falun

Annons

Detta kan vara av största betydelse för en kommun i Faluns ekonomiskt brydsamma situation. Det är ju via företag som externa arbetstillfällen och skatteinkomster genereras. Det finns därför all anledning att granska profilområdenas betydelse för att nå detta delmål.

Falun har för närvarande tre profilområden, nämligen: it/media, hälsa/idrott och kultur/turism.

Vilka förutsättningar har dessa att tillföra kommunen nya långsiktigt lönsamma företag?

Falun är inte känt som en it-kommun. Den tidigare reklamens påpekande om en spetskompetens har visat sig vara en önskedröm som kostat kommunen åtskilliga miljoner. Det som finns är ett antal små företag vars överlevnad är osäker. Den it-verksamhet av betydelse som finns i Falun är högskolans medieutbildningar och det är en statlig angelägenhet.

En viss osäkerhet vidlåder i framtiden även den verksamheten eftersom arbetstillfällena inte kommer att öka i takt med utbildningarnas expansion och utbildningsfrekvens.

Sammanfattningsvis är it/media ett område som inte förtjänar att satsas på som ett profilområde.

Profilområdet hälsa/idrott kan ur många aspekter vara viktigt men knappast utifrån det ovan angivna delmålet för kommunens utveckling. Om man går igenom "Program för näringslivsutveckling i Falun" märker man en sammanblandning av önskemål om utveckling å ena sidan och förutsättningarna i Falun för en sådan utveckling å andra sidan. Profilområdets utveckling hade troligen vunnit i klarhet om målbeskrivningarna hade varit stringentare och därmed möjliga att utvärdera.

Profilområdet kultur har likheter med hälsa/idrott genom att det snarare hör hemma bland förutsättningarna för kommunens utveckling och inte som ett område för nya långsiktigt lönsamma företag.

Kultur är i många avseenden mycket viktigt för mänsklig samvaro och personliga upplevelser men ur kommunal ekonomisk synvinkel är det lätt att se att det kostar men svårare att mäta de positiva effekterna. Som profilområde för ekonomisk expansion hör kultur hemma i turistsatsningar och som förutsättning för ett bra liv i Falun men knappast som företagsutvecklande verksamhet.

Profilområdet turism är något mer problematiskt. Turism kan vara en bra inkomstkälla som kan få en god utveckling i framtiden men målet om långsiktigt lönsamma företag är nog inte adekvat i sammanhanget utan området förtjänar sin egen målbeskrivning.

Det vore både intressant och givande att granska profilområdenas hittillsvarande utveckling utifrån ekonomiska kriterier med tyngdpunkt på långsiktig lönsamhet. Likaså bör mål och förutsättningar hållas åtskilda för att få stringens i diskussionerna om de framtida kommunala satsningarna. Kanske har de nuvarande profilområdena spelat ut sin roll, helt eller delvis, och kan ersättas av en ny infallsvinkel på kommunens näringslivsutveckling.

Det vore nog mer lönsamt att primärt lansera Falun som en kommun där alla typer av nya företag är välkomna och att kommunen generellt har goda förutsättningar för att nyinflyttade ska kunna uppleva Falun som en trivsam ort att arbeta och leva i.

Annonserna i bland annat Dagens Industri var ett tecken på nytänkande som visade upp en kommun med "go". Fortsätt med annat nytänkande, så blir Falun en ort som har "ett innovativt klimat och en dynamisk näringslivsutveckling". (Pfn s. 5).

OLLE HOLMKVIST

Mer läsning

Annons