Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Onödiga begränsningar för arbetsmarknaden

Annons

Svar till Håkan Castor:

Håkan Castor uttrycker i en debattartikel den 7 april farhågor att den fria rörligheten för arbetskraft ska leda till att arbetstagare från de nya EU-länderna kommer att utnyttja vårt välfärdssystem på ett otillbörligt sätt, och dessutom själva bli utnyttjade av oseriösa arbetsgivare. Farhågorna delas av regeringen som vill införa övergångs-regler med bland annat krav på arbetstillstånd.

Förslaget innebär att länderna i EU delas upp i ett A-lag och ett B-lag, där den fria rörligheten för människor begränsas.

Förutom ett brott mot andan i EU:s grundregler om fri rörlighet, är det också risk för att man skapar en negativ spiral. Detta kan innebära att de nya medlemsländerna, som Ungern redan har gjort, inför övergångsregler mot de gamla EU-länderna.

Det skulle begränsa svenskars möjligheter att arbeta i de nya medlemsländerna. Övergångsregler innebär också ett brott mot ett tidigare löfte från regeringen att inga sådana regler skulle införas.

Ett bättre förslag än övergångsregler, för att utesluta den eventuella risken för det som Göran Persson kallar "social turism", är att införa bestämmelser som innebär att arbetstagare ska ha en lön som gör det möjligt att klara den egna försörjningen i det aktuella bosättningslandet.

Det är också viktigt med en reformering av arbetsmarknaden för mer jämlikhet och likabehandling av alla arbetstagare. De konkreta problem som i dag kräver politiska beslut handlar om svartarbete, lönedumpning, ekonomisk brottslighet och undanhållande av skatter och avgifter. Dessa problem behöver lösas oberoende av EU-utvidgningen, men en lösning skulle också underlätta en fri rörlighet av arbetskraften. Miljöpartiet har i diskussioner med LO nått en gemensam syn på dessa frågor.

Miljöpartiet kräver i en motion till riksdagen bland annat regler för skärpt kontroll av F-skattesedel, bättre övervakning av att kollektivavtalen följs, registrering av bemanningsföretag, ökade insatser mot diskriminering i arbetslivet och större socialt ansvar för storföretagen.

De föreslagna åtgärderna ger en effektiv kontroll mot lönedumpning och innebär att det inte behövs några begränsningar i de nya EU-medborgarnas möjligheter att komma till Sverige för att arbeta, något som på sikt också är viktigt för vår ekonomiska utveckling.

En undersökning från EU-kommissionen visar, att av den ca 1 procenten av de nya EU-ländernas befolkning som kan tänkas emigrera, så är de flesta unga och välutbildade. Detta är inget problem för Sverige, utan en tillgång som gynnar vår egen tillväxt och utveckling.

De nya EU-länderna har i dag den största tillväxttakten inom EU, vilket leder till snabba förbättringar av de egna medborgarnas livsvillkor. Investeringarna från svenska företag ökar också starkt. Att i detta perspektiv bygga murar som hindrar arbetskraftens rörlighet verkar absurt.

Med en fungerande arbetsmarknad behövs inga begränsningar i de nya EU-medborgarnas möjligheter att komma till Sverige och arbeta. Miljöpartiets förslag kombinerar öppenhet med rättvisa och jämlika spelregler på arbetsmarknaden.

Nils Gossas (mp)

Mer läsning

Annons