Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Omarronderingsplanerna i Häradsbygden

Annons

Lantmäteriets monopol och lantbruksnämndens maktstruktur med anor från 1700-talet ligger bakom genomgripande omarronderingar.

Det är helt orimligt att några få markägare ska tvinga in övriga markägare i denna odemokratiska process.

Ett gott råd till arroganta och prestigefyllda tjänstemän, lev upp till moderna tider och ge oss det förtroendet att påbörja frivilliga markbyten.

Frivilliga byten har fungerat på andra orter i Dalarna.

Vid tvångsmodellen tvingas många av ekonomiska skäl lämna sitt markinnehav och mister därmed framgent jakträtt och virkes- och veduttag. Det blir en kapitalöverföring från den mindre till den större markägaren.

Kravet att få inneha skog har sänkts från 40 hektar till fem hektar. Men det finns inga garantier. I Björbo blev många utan, som önskade fem hektar.

Vi förvånas över hur tjänstemän kan komma med bluffsiffror om lönsamhet, det är storägare och tjänstemän på lantmäteriet som tjänar pengar och får behålla sina anställningar.

Lantbruksnämnden hindrar hela tiden byten av enklaste slag. De är mycket rädda för att någon ska få skiften som blir 150 meter breda och ligger vid en väg, ty deras löfte är att då ska man ej behöva ingå med den arealen i en omarrondering.

De försöker få till ökad splittring i skogen. Vi har massor med exempel.

Vid tidigare tillköp av mark med annat fastighetsnummer än det man redan ägde påstods att man var tvungen att slå ihop till ett fastighetsnummer.

Detta var även ett argument för omarronderingsplanerna, fastighetsantalet skulle sänkas.

Nu plötsligt ska man få dela upp fastigheten i flera nummer igen, vid en omarrondering. Allt för att locka markägare att söka omarrondering och ge lantmäteriet mera arbete.

Myndigheterna som är involverade i omarronderingar har genom tiderna alltid hunsat och velat bestämma över markägaren. Var i samhället förekommer det liknande maktmetoder över annat ägande?

Att skogsråvaruköpare och sågverk är för omarronderingar är inget nytt, de får billig råvara precis som på baggböleriets tid i Norrland.

Äganderätten är stärkt sedan ett år tillbaka enligt regeringsformen 2:18. Denna lag är ej testad i EU-domstolen i omarronderingsärende, endast i svensk domstol.

Myndigheterna försöker nu med alla tänkbara upplägg, kanske skulle det lyckas att tvinga med Häradsbygden om hela Leksand omarronderades samtidigt och antalet nej-sägare ej skulle gälla utan myndigheten ska godtyckligt bedöma motståndet. Det luktar jäv och mygel.

LRF och Mellanskog är nu uppvaktade och ställer sig bakom en omarrondering tillika alla andra beslutsfattare på olika nivåer. Det kan ju vara nyttigt och lönsamt att ha myndigheterna i ryggen framöver, alla stöttar och skyddar varandra.

Vilket uråldrigt feodalsystem. Men kom ihåg att det är vi som äger marken och den ska vi råda över och byten ska ske frivilligt.

Ni påstår att intresset för omarronderingar ökar.

Ni har ju alltid påstått att det har varit stort. Men vi hör andra tongångar och det är frivillighet.

Några få, som också tidigare haft privilegiet att få köpa till mark oavsett var den legat och nu har övervägande röjnings- och gallringsskog vill nog lägga ihop marken. De kan då få mera avverkningsbar skog genom byten.

LRF - här kring Siljan ryms ingen storbonde, all areal är redan upptagen. Här gäller småskalighet. Alla har arbete på sidan av skogsinkomster ingen kan nu i modern tid tvingas träda tillbaka för att någon annan gör anspråk på ens markinnehav.

Leksand är fortfarande en av de få med inflyttningsorter. De orter där omarronderingen är genomförd har blivit utflyttningsorter. Hur ska det tolkas?

Vi tror att den lilla fastigheten håller många kvar och många vänder hemåt när arbetstillfälle bjuds. Vi vet vad vi vill och det är bäst för grannsämjan med frivilliga byten. Ni myndigheter måste ta ert ansvar.

Er markreserv kan ni sälja ut till oss, markägare, och även använda den vid byte av skyddsvärd mark.

Ni är så kreativa när det gäller att hitta anledningar för tvångsmodellen av omarronderingar, så ni klarar säkert frivilliga markbyten också.

FRIVILLIGHET LIGGER I TIDEN

Mer läsning

Annons