Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Om kvinnan inte vill är det övergrepp

Annons

Även i ny domstolspraxis anses att "det är förlegat och inkonsekvent" att inte döma en man för våldtäkt som hållit fast en kvinna när en annan man gör ett sexuellt övergrepp.

Lagen borde ha ändrat bevisbördans placering. Internationell rättskipning i våldtäktsmål handlar numera om kvinnan har givit samtycke till en sexuell handling. Saknas samtycke är det våldtäkt.

Den som påstår motsatsen - ofta mannen - har bevisbördan för det. Lagtexten borde därför formuleras: "En man begår våldtäkt om han har en sexuell handling med en kvinna och hon vid tiden för denna händelse inte samtycker och han vid den tidpunkten inser att hon inte samtycker till handlingen eller är oaktsam huruvida hon samtycker eller ej".

Regeringen vill att lagen ska motverka brott och "påverka människors värderingar" för att skydda kvinnans integritet. Den kvinna som utsatts för ett övergrepp ska bemötas med största respekt under utredning och i domstolen.

Kränkningen av kvinnan har ofta fortsatt ända in i rättssalen genom närgångna, ovidkommande och grovt kränkande frågor som saknar betydelse för prövning av åtalet. Domstolarna ska avvisa otillbörliga och irrelevanta frågor som vill lägga skulden på kvinnan, hennes beteende och levnadssätt. Fokus ska riktas mot förövarnas kränkande beteende.

Rättsprocessen ses ofta från ett manligt perspektiv där det gällt att hitta det som är förmildrande för mannen. Denna felsyn måste förändras.

Falu tingsrätt har insett att "kvinnans beteende i andra sammanhang" saknar betydelse för bedömningen om mannen "har rätt" att mot kvinnan göra sexuella handlingar.

Våldtäkten ska bedömas enligt "omständigheter kring den enskilda händelsen", det vill säga övergreppet. Tingsrätten anser att kvinnor har rätt att leva som de vill, vara klädda som de vill, att gå där de vill, att tala med den de vill utan att detta på något sätt uppfattas som sexuella inviter.

Regeringen ska utvärdera attityden mot kvinnan i våldtäktsmål. En allmän diskussion måste ske för att visa de verkliga orsakerna till sexuella övergrepp.

Kunskap krävs om de härskarstrukturer som råder i samhället, där kvinnor stängs ute och diskrimineras och där kvinnors åsikter inte tas på allvar. Denna maktstruktur styr ofta synen på hur man ska döma i våldtäktsmål.

Alla måste inse att våldtäkt och andra övergrepp är ett uttryck för makt och förtryck från mannens sida. Män som våldtar ser kvinnan som ett objekt.

Ett särskilt problem är porrindustrin som lär pojkar att sexuell lust är lika med förnedring av kvinnor. Intrycken från dessa filmer skapar en snedvriden kvinnosyn med övergrepp mot kvinnor som följd.

För att förändra attityder föreslås att brottet "sexuellt ofredande" utvidgas. Alla handlingar, ord, antydningar, anspelningar som kränker den sexuella integriteten skapåtalas. En domstol skrev nyligen att "hora, slyna, slampa är nedsättande" och kränkande.

Allt detta - lagar och attityder - bidrar till att skapa ett samhälle där både kvinnors och mäns integritet respekteras.

ANNELIE HOFF

Mer läsning

Annons