Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Om häststall i Sockenstugan

Annons

Ibland bottnar misstagen i okunskap, eller kanske till och med i snålhet. För att täppa till kunskapsluckorna och påvisa hur ett stall kan och bör utformas för att främja såväl hälsa som hästhållning och ekonomi arrangerade projektet Öppen Horisont en informationsträff i Sockenstugan i onsdags kväll som lockade ett 30-tal personer.

På plats för att bjuda på råd och kunskaper fanns byggnadskonsulenten Mats Mårtensson från länsstyrelsen.

Han slog fast bland annat en sak:

- Billigt bygge kan bli dyrt.

Även kommunens djurskyddsinspektör, Christina Wikman, deltog för att berätta om vilka krav djurskyddslagen ställer.

Ibland byggs stall med sådan komfort att det i första hand är hästägaren som tycker att miljön är behaglig.

Att hästen egentligen är anpassad för att leva utomhus glöms lätt bort. Underdimensionerad ventilation är en faktor som kan skapa stora problem för både hästar och byggnad.

- Ett värmeisolerat stall får ha högst 80 procents relativ luftfuktighet, och stalltemperaturen bör samtidigt vara under tio grader, förklarar Mats Mårtensson.

Ledstjärnan är att den numeriska summan av luftfuktighet och temperatur får bli maximalt 90. Om exempelvis temperaturen är fem plusgrader kan luftfuktigheten tillåtas bli så hög som 85 procent.

- Luftfuktigheten är inte så besvärande vid lägre temperaturer, fortsätter Mats Mårtensson.

Vad gäller förprövning av djurstallar skärptes kraven redan 1999. Det innebär att stallanläggningar med minst fem hästar måste genomgå en förprövning hos länsstyrelsen.

Vid årsskiftet väntar även nyordning när det gäller krav om gödselplatta. En justering i regelverket har gjorts. Det medförde skärpta krav i kustlänen.

Men i Dalarna blev det raka motsatsen.

- Hos oss gäller kravet på gödselplatta för den som har tio hästar eller fler, förklarar Mats Mårtensson.

Han påpekar dock att det lokala miljöskyddet kan ställa hårdare krav beroende på om det finns en vattentäkt i det angränsande området.

Då kan det krävas gödselplatta även för ett färre antal hästar.

Tillsynen av att regelverket följs ligger hos kommunens miljöskydd. Christina Wikman nämner att inom Ludvika kommun är en grundregel att tillstånd krävs för att hålla hästar inom detaljplanelagt område.

- Men så vitt jag känner till har vi aldrig gett ett tillstånd i områden med detaljplan, frånsett någon häst som gått på sommarbete.

Christina Wikman anser att även om regler är till för att följas finns det alltid undantag.

- Ibland måste det sunda förnuftet få råda.

- Om exempelvis fläkttrumman inte sitter mitt i stallgången, men att boxarna är rymliga, luften känns bra och att hästarna verkar friska och välmående så gör man förstås avsteg.

harri.kriikkula@daltid.se

HARRI KRIIKKULA

Mer läsning

Annons