Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Olika förberedda för gymnasiet

Annons

Flera faktorer kan vara avgörande för hur eleverna från de olika skolorna upplever sin övergång från grundskola till gymnasium - och den rent geografiska situationen går inte att bortse ifrån.

- Överlag känns det som om ungarna är väl förberedda inför gymnasiestarten, konstaterar social- och utbildningschefen Kah Slenning.

- Men klart är att eleverna från Ludvika’ Lorensberga och Kyrkskolan, verkar ha närmare kontakt med gymnasiet innan övergången, än Fredriksbergs-, Grängesbergs- och Smedjebacks-elever.

I en enkät bland nyblivna gymnasieelever, uppger 78 procent av eleverna att de har erfarenhet av studiebesök på gymnasieskolan.

En närmare koll bland siffrorna visar att det här gäller hela 95 procent av Lorensbergaskolans elever, medan bara 45 procent av Fredriksbergsskolans studerande.

Ungefär var femte elev, 22 procent, tycker sig ha fått information genom schemalagda samtal med elever som redan går på gymnasiet.

Men relaterat till skolor, visar siffrorna en annan verklighet - bara 9 procent av Fredriksbergsskolans elever uppger att de haft den här kontakten, medan motsvarande siffra för Kyrkskolan är 37 procent.

Totalt 18 procent av eleverna säger att de fått information inför övergången i enskilda samtal med grundskolans lärare. Här är variationen mellan skolorna omvänd - av Parkskoleeleverna är det 28 procent, medan Lorensbergas elever bara till 5 procent valt att ha enskilda samtal inför gymnasiestarten. Kanske pekar siffrorna på att ett längre avstånd till gymnasiet och försvårad "direktkontakt" kompenseras av grundskolelärarnas information.

- Frågan är hur mycket geografin betyder, i vilken utsträckning det blir ett längre "hopp" att komma till gymnasieskolan, funderar förvaltningschefen Slenning.

Enligt enkäten kände sig nästan alla Lorensbergaelever, 91 procent, trygga under sommarlovet inför steget till gymnasiet, medan bara 70 procent av Parkskoleeleverna hade samma känsla.

- Vad enskilda faktorer betyder, som till exempel information mellan kompisar, för de elever som redan finns i stan är gymnasiet ingen obekant miljö.

Klart är i alla fall att övergångssvårigheter i högre utsträckning "drabbar" elever från Parkskolan och Fredriksberg.

Nu ska utredningen stämmas av mot den ursprungliga handlingsplanen för övergång grundskola - gymnasium.

- Ett måldokument för hur det ska fungera. Vi ska trycka mer på de punkter som vi ser behöver åtgärdas i fortsättningen, säger Kah Slenning.

LENA RELTE

Mer läsning

Annons