Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Okej att bo i Ludvika

Annons

Under våren har Statistiska centralbyrån (SCB) genomfört en medborgarundersökning i samarbete med Ludvika kommun. 1000 invånare mellan 18 och 84 år uppmanades att svara på 92 frågor.

584 personer svarade.

Syftet med enkäten har varit att undersöka hur Ludvikaborna a) upplever sin kommun att bo på, b) hur de upplever att kommunens verksamheter fungerar, c) hur de ser på sitt inflytande på kommunens verksamheter och beslut.

Enkäten krävde inte att svarspersonerna skulle ha egen erfarenhet inom alla områden, utan nöjde sig med att de hade en uppfattning grundad på sådant som de hört och läst.

Jämfört med kommuner av samma storlek hamnade Lud-vika rejält under snittet när det gäller hur nöjda invånarna är med kommunen som en plats att bo och leva på. Det deltagarna i undersökningen är mest missnöjda med inom den kategorin är arbetsmöjligheterna.

Men 76 procent har gett landskapet och naturen ett högt betyg.

När det gäller kommunens verksamheter blev resultatet även där under snittet, dock ytterst marginellt.

Enkätdeltagarna gav lägst betyg åt verksamheten kring gator och vägar, och stöd för utsatta personer. Även uppfattningen om kommunens miljöarbete drar ned betyget. Räddningstjänsten fick högst betyg.

Verksamheter som förskolan klarar sig bra och ligger på snittet. Skolan ligger en aning över, liksom äldreomsorgen.

I jämförelse med kommunerna i övriga landet är Ludvikaborna mycket nöjda med just gång- och cykelvägarna.

När det gäller inflytande

hamnar Ludvika även där under snittet för hur nöjda medborgarna känner sig. 63 procent av de tillfrågade är kritiska och tycker att de har dåliga möjligheter att påverka kommunala beslut, och kommunala verksamheter.

Drygt 50 procent av de svarande har gett låga betyg på frågor om hur kunniga, och hur ansvars- tagande kommunens politiker är.

Undersökningen ger svar

på vilka bitar som kommunen bör förbättra för att göra invånarna mer nöjda med sin situation. Där hamnar naturligtvis frågorna om inflytande och påverkan, men även faktorer som bostäder, miljö, kommersiellt utbud och fritid, äldreomsorgen, stöd för utsatta personer, gator och vägar samt miljöarbete.

LOTTA OLIN PERSSON

Mer läsning

Annons