Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Offer för besparingar

Annons

Hon fick beskedet av Marie Kindström-Olsson som är vårdcentralschef i Ludvika. Uppgifterna har nått personer med anknytning till lokala demensföreningen och vållat oro.

Ann-Marie Drottesjö själv ifrågasätter om norra vårdcentralen verkligen klarar sig utan en demenssköterska.

-Det är jag som gör testerna som klargör om patienten drabbats av en demenssjukdom. Testerna tar någon timme och nu är det meningen att dessa ska göras av distriktsläkarna. Hur ska de hinna med detta? undrar Drottesjö.

I egenskap av enda demenssköterska vid norra vårdcentralen har hon till uppgift att vara kontakten utåt gentemot patienter och anhöriga. I uppgifterna ingår också att arbeta tillsammans med kommunens demenssköterska.

Drottesjö menar att åtgärden att ta bort tjänsten rimmar illa med de slutsatser som den av regeringen tillsatta "demensarbetsgruppen" kom fram till i höstas.

I 16 punkter slår arbetsgruppen fast vad som är viktigast att genomföra på kort och lång sikt för att förstärka och utveckla demenssjukvården.

-Där finns bland annat en punkt om att inrätta tjänster med spetskompetens som demenssköterskor eller motsvarande i kommuner och primärvård. Detta tar man nu bort på norra vårdcentralen, konstaterar Drottesjö.

-Som jag se det är det viktigt att utveckla demensvården. Bara två av tio dementa blir behandlade, vi måste bli bättre på att fånga upp dessa patienter. Numera finns det bromsmediciner som kan vara mycket effektiva om de sätts in på ett tidigt stadium.

- Medicinerna bidrar till att patienterna mår bättre och till att de inte behöver in på gruppboenden lika snabbt. I det fallet handlar det om en ekonomisk vinning för samhället och det är det enda språk politikerna förstår.

Hon har lång erfarenhet av att arbeta med dementa patienter och deras anhöriga. I mitten av 80-talet arbetade hon vid dagvården Ljungen i Ludvika för att därefter högskoleutbilda sig inom geriatrik (vård av äldre) respektive geriatrik med inriktning mot demenssjukdomar.

-Sedan jobbade jag på minnesmottagningen på Ludvika lasarett och samarbetade där med de skickliga läkarna tills mottagningen, obegripligt nog, lades ner för några år sedan. Det nuvarande jobbet har jag haft sedan i februari i fjol.

Ann-Marie Drottesjö har en heltidstjänst och arbetar som demenssköterska på halvtid. Den andra halvtiden har hon som distriktssköterska på norra vårdcentralen.

Hur hennes personliga framtid ser ut vet hon lika lite som övriga anställda inom närsjukvården i Ludvika. En ny organisation införs i vår och samtliga har fått söka om sina tjänster.

Konkret innebär det att det inte är säkert att en anställd vid norra vårdcentralen har sin arbetsplats där även i framtiden. Vederbörande kan eventuellt bli omplacerad till exempelvis någon vårdavdelning eller Solsidans vårdcentral. Besked väntas senare i vår.

TORBJÖRN GRANLING

Mer läsning

Annons