Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Oenigt om kraftverk

Annons

Ejforsen ligger strax söder om Sörsjön, cirka tre mil norr om Sälen. Mot slutet av 1910-talet byggdes här en kraftstation som producerade ström till de första elektriska lamporna som fanns i Sörsjön.

Kraftstationen blev med åren förfallen och den togs ur drift för något årtionde sedan. Själva kraftstationen revs senare. Den låg i en grävd kanal vid sidan av själva älvfåran. Kvar på platsen finns än i dag kanalen, dammen och fundamentet där kraftstationen och turbinen stod. Nu forsar vattnet fritt genom dammens öppning.

Här vill Transtrands besparingsskog sätta tillbaka en turbin med överbyggnad och ta tillvara den vattenkraft som nu bara rinner förbi till ingen nytta. I planerna ingår också att göra om inloppet till kraftverkskanalen för att avleda mer vatten från älven till kraftverket och återställa intaget som det en gång sett ut.

Besparingsskogens ansökan ligger hos miljödomstolen, som nu håller på att ta in yttranden från berörda. I Malungs kommun är miljönämnden först att yttra sig och där var alltså meningarna delade. Ordförande Lars-Göran Gustafsson (s) och Ulf Andersson (m) ville tillstyrka kraftverksuppbyggnaden. De reserverade sig också mot nämndens beslut.

Majoriteten i nämnden sade nämligen nej. Det var de fyra ledamöterna Lisa Johansson (v), Bertil Helmersson (v), Lars Björlin (s) och Jan-Ove Rickardsson (kd).

Ja-sägarna hade som argument att ingreppen i naturen är redan gjorda, både ortsbefolkning och lokala fiskeföreträdare ger sitt stöd till kraftverksuppbyggnaden och att vattenkraften som rinner genom dammen är en ren form av elkraft som bör tillvaratas.

Nej-sidan pekar på att planerna innebär att vattenintaget ur huvudälven kommer att öka från 25 till 33 procent av flödet, att det medför en betydande miljöpåverkan, att miljöbalken i lag skyddar Västerdalälven mot vattenkraftutbyggnad och att länsfiskedirektören motsätter sig planerna.

En rad yttranden är att vänta framöver, innan det blir dags för miljödomstolen att avgöra ärendet. Till att börja med har Malungs kommun begärt anstånd med att lämna yttrande till mitten av december.

ANDERS MOJANIS

Mer läsning

Annons