Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Oenighet om ledning

Annons

Kommunens barn- och utbildningschef Håkan Elfving har under en tid arbetat som biträdande kommunchef för att utreda bland annat skolfrågor. Under tiden har barn- och utbildningsförvaltningens utvecklingsledare Stig Johansson vikarierat som förvaltningschef.

Nu vill kommunledningen att Elfving fortsätter som biträdande kommunchef på halvtid. Dessutom ska han vara skolchef på halvtid med Stig Johansson som biträdande förvaltningschef.

Det är en lösning som facken säger bestämt nej till.

Fackliga representanter som tidningen varit i kontakt med understryker att det för deras del är en princip- och organisationsfråga och alltså ingen personfråga.

Bland de fackliga invändningarna märks att organisationsförändringen kostar pengar, att förslaget inkräktar på barn- och utbildningsnämndens personalmässiga resurser (en halv tjänst), att Håkan Elfving på sätt och vis blir sin egen chef och att han inte minst i budgetsammanhang kan komma att sitta på två stolar.

Fackföreträdare har också påpekat att kommunen för en tid sedan fick vitesföreläggande om att förbättra stödet till arbetsledare. Kommunen överklagade och fick rätt med hänvisning till att arbetsledarna får professionellt stöd. Från fackligt håll anser man att det sista av det stödet försvinner i och med den föreslagna organisationsförändringen.

-Vi har lyssnat på de fackliga invändningarna, vilket lett till att vi i stället för en permanentning föreslår att organisationsförändringen tidsbegränsas till och med 2005, säger Bertil Stoltz, som också påpekar att han redan i dag i flera fall fungerar som sin egen chef.

Han beräknar att förslaget, "beroende på vad som händer under löneförhandlingarna", kommer att kosta ungefär 100 000 kronor, jämfört med kostnaderna för den ordinarie organisationen.

-Det här är en ledningsfråga och vi är alldeles övertygade om att det på längre sikt är nödvändigt att se kommunen som en helhet. Vi är inte ett antal förvaltningar, utan en kommun. Många olika projekt ligger centralt och på det här sättet ökar vi kompetensen och förutsättningarna för bra prioriteringar. I dagens ekonomiska situation och inför en påfrestande framtid måste vi bli ännu bättre på att riva förvaltningsmurar och inte konkurrera om verksamhetsmedel, säger kommunchefen.

Tjänstemannabehandlingen av förslaget har avslutats och nu vidtar den politiska behandlingen. Den 17 juni tas ärendet upp vid ett extra sammanträde med barn- och utbildningsnämnden. Om nämnden tillstyrker och inget av facken begär central förhandling kommer förslaget att tas upp i arbetsmarknads- och utbildningsutskottet, som av kommunstyrelsen fått delegation att besluta i ärendet.

Inom kommunförvaltningen råder det dock viss oenighet om delegationsrätten gäller även en tillfällig organisationsförändring och om inte kostnadsökningen gör att ärendet måste upp i kommunfullmäktige.

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons