Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Oenighet om bygglov

Annons

LRF konstaterar att skiftet, där huset är tänkt att byggas, är "mycket olämpligt att bebygga", eftersom det till större delen är åker, vilken brukas som betesmark av en närboende lantbrukare.

"Sollerön har ett unikt, småbrutet odlingslandskap. För att bevara det öppna landskapet och bibehålla öns speciella karaktär anser vi det vara av största vikt att underlätta för de lantbrukare som finns", skriver LRF-avdelningen.

Kulturmiljöenheten påpekar att fastigheten ligger inom område av riksintresse. "Från kulturmiljösynpunkt är den planerade byggnationen inte lämplig eftersom det planerade bostadshuset avses uppföras i direkt anslutning till det gränslinjebestämda fornlämningsområdet för Bengts-arvet", skriver kulturmiljöenheten.

Den privatperson som vill bygga villan, påpekar i sitt yttrande, att fastigheten ligger utanför gränslinjen för fornlämningsområdet. Han tycker även att möjligheten till eventuell odling på fastigheten kan anses som minimal.

Han tycker inte heller att fastigheten är betesmark.

Byggnadsnämnden ska ta ställning till ansökan om bygglov nu på torsdag. Förslaget från beredningen är att bygglov kan beviljas.

BIRGER NYL...N

Mer läsning

Annons