Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Oenighet om besparingar

Annons

På nämndsammmanträdet togs beslut om en minskning i budgetposten à 250000 kronor, trots att en enig opposition reserverade sig. Oppositionspartierna vill i stället spara ytterligare 0,5 miljon på kanslitjänster.

Sammanlagt 1 miljon, i stället för föreslagna 0,5, vill oppositionen dra ned på under social- och utbildningsförvaltningens rubrik "ledning och styrning".

Under nämndsammanträdet förra veckan kunde inte partiernas representanter enas runt alla besparingsförslag. Sammanlagt 5,35 miljoner ska förvaltningen spara under återstoden av året där ett förslag om nedläggning av Gärde Öppna förskola motsvarar 250000 kronor.

- Vi från oppositionen har lagt ett eget förslag och den stora skillnaden är just där, säger HåGe Persson (m).

-Vi vill spara 1 miljon- det vill säga 0,5 miljon extra-inom kansliet, posten "ledning och styrning".

På majmötet togs beslutet att kanslichefens tjänst skulle upphöra.

- Men vi anser att det finns flera kanslitjänster att spara på, konstaterar Håge Persson.

-Det är bättre att låta öppna förskolan vara kvar, vi tycker att den fyller en funktion och var eniga i att reservera oss mot beslutet om besparingar där.

Håge Persson la också ett förslag om skärpta bussregler.

- Men det var ingen av de andra partierna med på. Vi vill ha gränsen för skolskjuts utökad en kilometer, från 3-4 kilometer för mellanstadiet och från 4-5 kilometer för högstadiet. Jag kan inte säga just nu hur mycket det skulle innebära i sparade summor, det måste vi titta närmare på, säger han.

Persson avslöjar att oppositionen inför nästa år kommer att föreslå indragningar i antalet rektorstjänster.

- Färre rektorer för att spara ytterligare.

Hela nämnden var eniga om att det är tveksamt att en ökad belastning inom en del av förvaltningen ska tvinga ett annat område att spara.

Det är IFO, individ. och familjeomsorgen, som har de tunga utgifterna och nu vill nämnden att man ska titta på möjligheten att låta hela kommunen ta ansvar för de ökade utgifterna .

- Det är tveksamt om skolan ska behöva dra det tunga lasset, det är vi överens om.

Frågan om framtiden för Gärde öppna förskola ska utredas ytterligare och fler förslag ska tas fram. En minskning är beslutad, men inte hur. Britt-Marie Pettersson, (s) har fått i uppdrag att ta fram ytterligare alternativ på nedläggningar.

Även när det gäller besparingar på kvartersgårdarna behövs mer underlag - hittills har man beslutat att spara, men inte hur.

Ärendena tas upp på budgetmöte nästa gång i höst, den 4 augusti.

LENA RELTE

Mer läsning

Annons