Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nytt naturvårdsprogram

Annons

Ett förslag som bland annat innebär att kommunen kommer att behöva genomföra ordentliga naturvärdesinventeringar, skötsel- och åtgärdsplaner.

Falu kommun äger i dag

1 700 hektar mark. Merparten är skogsmark och ligger i anslutning till tätorter.

Styrgruppen för Agenda 21 har i flera år arbetat med ta fram övergripande strategier och mål för hur naturvården ska bedrivas på den egna marken, och tanken är nu att kommunen ska bli en föregångare inom naturvårdsarbetet, det goda exemplet i både bevarandet och utvecklandet av den biologiska mångfalden och av kulturmiljöer. Dessutom vill man också trygga Falubornas möjlighet att få rika naturupplevelser och rekreationsmöjligheter inom nära räckhåll.

För att bevara den biologiska mångfalden har därför styrgruppen för Agenda 21 sammanställt en rad strategier för naturvård på kommunägd mark:

Hänsynsnivån för naturvårdsvärden ska vara högre än de som normalt ställs på markägare.

Då möjligheter finns ska livsmiljöer som är hotade men normalt ska finnas i Falun bevaras eller till och med återskapas.

All mark ska naturvårdsinventeras, den ska också ha någon form av skötselplan om hur naturvärden ska vårdas och utvecklas.

Skogsbruken ska miljöcertifieras.

Dessutom ska kommunen arbeta för att bevara värdefulla naturlandskap genom att införa särskilda områdesbestämmelser eller skapa kulturreservat i kulturhistoriskt värdefulla områden. Nu ska först kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige ta ställning till förslaget.

ANN-SOFIE MASTH

Mer läsning

Annons