Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nytt hopp för sjuka

Annons

- Sverige har i ett historiskt perspektiv varit framgångsrikt när det gäller forskning om sjukdomen Parkinson och forskning/utveckling när det gäller området telekommunikation. I forskningsprojektet slår vi ihop båda dessa områden, och förhoppningsvis får vi ett mervärde, säger Mark Dougherty, professor i

datateknik i Borlänge.

Med hjälp av datorprogram som ska forskas fram i Borlänge ska medicineringen till personer som drabbats av Parkinson bli enklare och bättre.

Mark Dougherty leder det stora forskningsprojektet, som omfattar 5,6 miljoner kronor. KK-stiftelsen ställer upp med 2,8 miljoner kronor. De två företagen Clinitrac (ett dataföretag) och Neopharma (ett farmaceutiskt företag) satsar 2,8 miljoner. Forskningen är också ett samarbets- projekt mellan Högskolan Dalarna och Uppsala universitet.

Än så länge finns det inget botemedel mot sjukdomen Parkinson, vars klassiska symtom är skakningar, rörelsehämningar och muskelspänningar.

Däremot finns det mediciner för att behandla och lindra symtomen vid Parkinson. Huvudbehandlingen är att öka tillgången på ämnet dopamin i hjärnan.

Med hjälp av modern teknik används ett automatiskt pumpsystem som för in läkemedlet direkt i kroppen. Pumpen är programmerad för att dosen ska vara anpassad till patientens behov, som varierar mycket från individ till individ, och även går vädligt upp och ned för varje person.

- Det finns i dag två problem. Patienter i glesbygden, som exempelvis Dalarna, tvingas ofta resa in till Karolinska sjukhuset i Stockholm, eller något annat stort sjukhus, för att programmera utrustning. För äldre personer med Parkinson kan det vara jobbigt att åka 20-30 mil till ett sjukhus.

- Det andra är att läkaren vid dessa besök gör sin bedömning efter att ha sett patienten under en halvtimme, exempelvis. Det är inte nödvändigtvis ett representativt läge för patienten, som kanske mår extra bra eller extra dåligt just vid det här tillfället.

Forskningsprojektet i Borlänge ska leda till följande:

1. Patienterna får föra en elektronisk dagbok, flera gånger per dag. Patienterna för in i dagboken hur man mår, vilka besvär man har, om man motionerat, och så vidare.

2. Till detta läggs data från den automatiska läkemedelspumpen.

3. Den här informationen skickas via en trådlös länk till en databas, som finns i det stora sjukhuset.

4. Specialistläkaren, neurologen, kan med hjälp av ett dataprogram göra en expertbedömning sett över hur patienten mår över en längre tid. Detta utan att patienten behöver resa till sjukhuset. Ett nytt protokoll kan på samma trådlösa sätt skickas till den automatiska pumpen, som berättar att dosen ska ökas eller minskas.

- Vår stora uppgift blir att tillverka mjukvaran, programmen, för att detta ska fungera. Det är väldigt krävande arbete. Framförallt är det viktigt med all säkerhet. Vi måste ha säkerhetssystem som innebär att inget får gå snett när det gäller doseringen. Mjukvaran måste vara mycket tillförlitlig.

Det är ett treårigt forskningsprojekt som under denna månad dras i gång i Borlänge. Totalt ingår tre personer vid högskolan Dalarna i projektet. Förutom projektledaren Dougherty är det Jerker Westin, universitetsadjunkt som ska jobba som doktorand med projektet, och Bo Johansson, teknisk doktor i medicinsk informatik, som även jobbar deltid på Falu lasarett.

- Målet är att vi i slutet av den här treårsperioden har utvecklat ett program och en prototyp som kan testas på en grupp Parkinson-patienter, säger Dougherty.

Mer läsning

Annons