Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya överfarter planeras i Blötberget och Lekomberg

Annons

Bakgrunden är båda överfarterna är illa medfarna av väder och vind i kombination med hårt och mångårigt slitage. Enligt förstudien är bron i Blötberget i mycket dåligt skick med skador på ett antal konstruktionsdelar.
Det en gång så vackra valvet och sidomurarna är vittrade och i kantbalkarna har man påträffat dragsprickor i betongen.
- Om ingen åtgärd görs kommer på sikt all fordonstrafik att förbjudas på bron och trafikanter på gång- och cykelvägen under bron riskerar att skadas av nedfallande betongdelar, varnar Vägverket konsulter.
Tre förslag till lösning presenteras, en plankorsning med nedschaktad körbana och höjd cykelbana, kulvertering eller nybygge av bro med sänkt vägprofil. Kostnaderna beräknas variera mellan 1,5 miljoner kronor och 4,1 dito.
Även i Lekomberg har bron mycket i övrigt att önska med korrosions- och vittringsskador, dragsprickor och urlakning. Även där handlar det om att kantbalkar är påverkade.
I förstudien redovisas fyra olika alternativ varav det enklaste är att riva bron, fylla tomrummet med massor och samtidigt sänka vägprofilen för att åstadkomma bättre sikt. Den åtgärden beräknas kosta nätta 1,8 miljoner.
- Det här räknas som små projekt som ska bekostas med driftsanslag. Vi kan säga att det är reparationer som utmynnar i nya broar, säger Håkan Forslund, projektledare på Vägverket, Region Mitt, i Gävle.
- I Lekomberg river vi förmodligen bron och fyller igen hålet men i Blötberget blir det sannolikt så att vi bygger en ny bro samtidigt som vi ger vägen en bättre profil. I dag är det väldigt dålig sikt där, säger han utan att för den skull föregripa den fortsatta processen.

FREDDY NYLUND

Mer läsning

Annons