Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya kontroller ifrågasätts

Annons

Han ifrågasätter bland annat varför föreskrifterna enbart delar upp bränslena i två kategorier - olja respektive fasta bränslen.

Utifrån sin numera mycket djupa erfarenhet vet Torsten Hammarbäck att det är stor skillnad mellan en vanlig vedpanna och en pelletsanläggning.

Han har vid ett flertal tillfällen klargjort för såväl kommunens beslutsfattare som skorstensfejarmästaren att exempelvis sotpåslaget i skorstenen stannar av helt efter en tids eldande med pellets.

Ur det perspektivet slår Torsten Hammarbäck ner på formuleringar i föreskrifterna som gör gällande att kontrollfristen i regel är två år för värmepannor.

Undantaget är pannor som ingår i en värmecentral "som står under kontinuerlig övervakning av personal med driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftledare".

I det senare fallet kan kontrollerna ske vart fjärde år.

Torsten Hammarbäcks mycket bestämda uppfattning är dock att den enskilde fastighetsägare torde vara den mest kvalificerade driftledaren.

Vad gäller den kontinuerliga övervakningen av värmeanläggningen ser han det som en självklarhet att det är fastighetsägaren som har bäst koll på läget.

Det finns dock möjligheter för husägaren att ansöka om förlängd frist.

I det fallet dyker det upp en formulering som Torsten Hammarbäck hävdar bara är ett enkelt sätt för kommuner och andra instanser att avslå ansökningar. Nämligen "synnerliga skäl".

Fristen kan förlängas om synnerliga skäl föreligger heter det i Räddningsverkets föreskrifter.

Torsten Hammarbäck har tidigare löpt hela linan ut när han ansökte om förlängd sotningsfrist men fått avslag av såväl Räddningsverket som läns- och kammarrätt.

- Jag tror att samma tillvägagångssätt kommer att tillämpas nu.

- Brandskyddskontrollen är det nya område som fejarmästarna ska tjäna pengar på, misstänker han.

HARRI KRIIKKULA

Mer läsning

Annons