Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny strategi för Siljansöring

Annons

Nyligen hölls ett informationsmöte i Mora där fiskeribiologen Hans Olofsson, Fiskeriverket, redogjorde för förslaget.

Fiskeriverket rekommenderar samtliga berörda fiskevårdsområdesföreningar att från och med 2005 ändra fiskereglerna för Siljan, Orsasjön och Insjön. Regel-ändringarna syftar till att dels öka möjligheten att fånga den öring som sätts ut direkt i sjöarna, dels att begränsa fångsten av den öring som produceras naturligt och den öring som planteras ut som utvandringsfärdiga ungar i Österdalälven och Ore älv.

Den öring som sätts ut i älvarna och den som produceras naturligt utgör grunden för öringsbeståndet i Siljansområdet eftersom det är dessa fiskar som efter en tids tillväxt i sjöarna återvänder till sitt ursprungsvattendrag för att föröka sig. Därför krävs regler som skyddar denna öring från att fiskas upp innan den blivit vuxen.

Reglerna Hans Olofsson föreslår går ut på följande:

3 Öring som har ett märke vid ryggfenan får fångas oavsett storlek (sjöutsatt öring).

3 Minimimått 50 centimeter för öring utan märke vid ryggfenan (älvutsatt öring).

3 Återsätt öring med fettfena kvar (naturproducerad öring).

För att förbättra utsättningsresultatet vill Hans Olofsson att öringen ska sättas ut i sjöarna som fyrsomrig på hösten, med början i november 2004. Följaktligen kommer fler, men något mindre, fiskar att sättas ut i fortsättningen. fyrsomrig öring väger 7-8 hekto.

Dessutom kommer all öring som sätts ut direkt i sjöarna att ha någon form av synligt märke vid ryggfenan.

Fiskeriverket genomför numera även årlig kvalitetskontroll av den odlade fisken.

Vid informationsmötet i Mora deltog även länsfiskedirektör Ulf Pierrou som redogjorde för begreppet Siljansöring. Det har hävdats att alla öringar är av samma art och att det därigenom inte är något speciellt med Siljansöring eller Hansjööring.

Ulf Pierrou kan hålla med om att alla öringar är av samma art, men de har lite olika DNA. De är lite olika anpassade till just den miljön i just den älven och till och med just den delen av älven där de lever.

Alla varianter är resultatet av anpassningsförmågan hos fiskarten öring där man talar om vand-ringsöringar, stationära öringar, havsöringar, insjööringar och bäcköringar.

John Green, ordförande i Siljansbygdens fiskevårdsförbund, säger att handlingar beträffande de nya förslagen kommer att läggas ut som informationsmaterial till intresserade.

- Eftersom det inte blir någon isättning av fisk under våren vill jag även uppmana alla att sätta igång att fiska med alla lagliga fiskesätt. Det råder inga restriktioner för närvarande, hälsar John Green.

STEN WIDELL

Mer läsning

Annons