Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny ridanläggning testas i Främby

Annons

Främby udde är högintressant för kommunen ur flera aspekter. I augusti i fjol fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för den del av udden som ansluter till Källviken. Anledningen var att området var lämpligt för nya attraktiva villatomter.

En månad senare fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för Främbyviken. Syftet denna gång var att ordna en deponi av de förorenade muddringsmassor som planeras att tas upp ur Tisken.

Det tredje uppdraget gav stadsbyggnadskontoret i oktober. Nu ville kommunledningen ta ett samlat grepp om udden och se om där också ryms en ny ridanläggning och en campingplats vid Runns strand.

I den änden har stadsbyggnadskontoret börjat arbetet och tagit fram ett detaljplaneprogram som ska ut på samråd. Och det finns många saker att överväga. Främby udde är ett lättillgängligt naturområde. Vad man än gör med Främby udde kommer det att inskränkas och ju fler förändringar som görs desto större påverkan blir det.

Om kommunen bestämmer sig för att man vill ha bostäder och camping blir det konkurrens om marken med ridanläggningen som egentligen behöver mer än vad den har i dag. Detta för att det finns behov av en större anläggning. Bostäder och hästar för nära varandra är heller inte bra.

Stadsbyggnadskontoret vill därför redan nu pröva om ridanläggningen passar på Främby udde så att det arbetet löper parallellt med det övriga planarbetet för området.

På det sättet vinner man tid. Passar inte ridanläggningen in kan man koncentrera sig på några av de andra lokaliseringsalternativen som finns. Det är Gassarvet, Lönnemossa, Ragnvaldsberg, Stångtjärn och Sveden.

I dag tar kommunstyrelsens utvecklingsutskott ställning till stadsbyggnadskontorets begäran.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons