Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny ram, men samma tavla Debatt

Annons

Den interna debatten har varit livlig både bland förtroendevalda, personal och församlingsbor. Åsikterna har gått isär och beslutet var heller inte enhälligt. En grund för tveksamhet har varit oron för att den lokala församlingsidentiteten ska bli lidande, att helheten ska sluka delarna. Eller kanske att de stora innerstadsförsamlingarna ska stå som vinnare på bekostnad av de mindre.

All förändring kan ses på två sätt, som hot eller möjlighet. Vi väljer att se möjligheterna, och tror att den nya organisationen kommer att bidra till att verksamheten i pastoratet både effektiviseras och utvecklas till gagn och glädje för alla kyrkotillhöriga. Organisation är trots allt inget mål i sig, endast ett medel. Att avstå från att i varje givet ögonblick anpassa medlen efter målen bara för att "så har det alltid varit" är inte ansvarsfullt ledarskap utan bara nostalgi.

Det är vår gemensamma övertygelse att den nya organisationen ökar förutsättningarna för samordning och samarbete, men också för en bättre helhetssyn när det gäller verksamheten. Det kommer att underlätta styrning, ledning, administration och innebära kortare och enklare beslutsvägar. Möjligheten öppnas också att integrera kyrkogårds- och fastighetsarbetet med den övriga verksamheten.

En centraliserad ledning och administration kommer att göra det möjligt att decentralisera verksamheten, ut till församlingar och stadsdelar där människor finns. Vi tror att detta dessutom leder till en ökad delaktighet och arbetsglädje bland personalen.

Ett enda pastorat skapar en ny plattform där olika projekt och samarbeten kan bedrivas över både församlings- och andra gränser. Det kommer att innebära en kvalitetshöjning av den totala verksamheten och ett bättre resursutnyttjande.

Vi tror att det i framtiden är troligt, önskvärt och nödvändigt, att som kyrka fördjupa och utveckla nya former för samverkan med kommun, myndigheter och andra organisationer. Summan av delarna är alltid starkare än varje del för sig. Det gäller inte minst i en tid av krympande samhällsekonomi, men där behoven hela tiden ökar.

Efter förändringen blir Svenska kyrkan tydligare mot omvärlden och kan tala med en röst i stället för tre.

En ökad tydlighet måste vara bra i samarbetssituationer och därmed gagna vårt uppdrag.

Till sist. Processen fram till beslut har varit lång. Ännu återstår ett stycke väg innan en pastoratsreglering och en ny organisation är genomförd. Det är dock viktigt, framför allt för personalen, att inte förlänga processen mer än nödvändigt. Själva är vi övertygade om att förändringen leder till något som är bättre anpassat till vår tid, vår omvärld och som hjälper oss att vara kyrka här och nu.

Det är vår förhoppning att det fortsatta arbetet ska präglas av raka besked, öppenhet och tydlighet. Det är viktigt för alla församlingsbor och personalen, och för att undanröja den oro som vi förstår kan finnas.

Själva ser vi fram emot förändringen med förväntan, och tror att det kan bli något riktigt bra.

GUNNEL KJELLERMO

Mer läsning

Annons