Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny översiktsplan på gång

Annons

Översiktsplanen ger en bild av var det ska vara tillåtet att bygga, var vägar ska dras fram och hur marken över huvud taget ska användas, vilka områden som bör skyddas och vilka som kan exploateras på olika sätt.

Den gamla översiktsplanen är från 1994.

- Den nya blir mindre detaljerad, men den ska ändå vara tydlig och vägledande, förklarar planingenjören Håkan Persson.

De fördjupade översiktsplanerna ersätts nu med delområden med lite mer allmänna reg-ler än tidigare, utom för Östnor och delar av Mora tätort.

Färnäs, Nusnäs, norra Kråkberg, Sollerön, Gesunda, Oxberg, Gopshus och Selja-Långlet blir nya delområden. Däremot finns inte södra Venjan och Ryssa med.

- Vi hade inte resurser till att ta med dem nu, men de ska bli delområden i planen så småningom, berättar Håkan Persson.

I förslaget till översiktsplan står det att kommunen ska verka för att fler naturreservat bildas. Målet är att 26 000 hektar, 12 procent av skogsmarken, ska undantas från skogsbruk fram till 2020.

När det gäller strandskyddet vill kommunen behålla 100 metersgränsen vid Siljan och Orsasjön, Venjans- och Kättbosjöarna samt älven, Vanån och Ogströmmen, men för övrigt bör det gå att göra olika bedömningar för dispens från det generella strandskyddet.

- Vattendragen som i huvudsak är opåverkade eller skyddsvärda bör få varaktigt skydd. Någon potential att bygga ut vattenkraften finns knappast.

I förslaget till översiktsplan noteras att boende i Isunda klagat på störande flygbuller. I en del av byn överstiger ljudnivån från flyget 80 decibel. I det här fallet konstateras att verksamheten vid Mora flygplats ska regleras vid den tillståndsprövning som pågår.

Skjutbanan på Sandängarna är en gammal surdeg som lever vidare i förslaget till ny översiktsplan. Det har funnits många klagomål på den här verksamheten och för säkert tio år sedan diskuterades en flytt av skjutbanan till Klikthed i Nusnästrakten.

Av bland annat kostnadsskäl blev det inte av. Planförfattarna hoppas ändå att Sandängarna ska kunna utvecklas med bostäder samt idrotts- och rekreationsanläggningar.

För centrala Mora är området Stranden östra intressant. Här finns planer på att flytta stationen och bygga upp ett nytt resecentrum närmare Wasastugan. Området ska snyggas upp genom att godsterminalen flyttas, antingen till Noret/Färnäs eller till Lomsmyren i Utmeland.

- De synpunkter som vi får in under samrådstiden ska vi ta ställning till då vi gör klar planförslaget för utställning till hösten, förklarar Håkan Persson.

JAN NORBERG

Mer läsning

Annons