Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny grundsyn för bättre äldreomsorg i Rättvik

Annons

Vi har mött ett enormt gensvar. 1 200 personer skrev under uppropet mot nedläggningen av terapin på Enådal/Knekten i oktober. Mer än 200 kom till debatten i Kulturhuset den 6 maj på temat "Vågar jag bli gammal i Rättvik?" Rättvikarna kräver, med allt högre röst, bra äldreomsorg!

Hittills lyssnar varken politiker eller förvaltningsledning. Svaret från Jonny Jones, Hans Jonsson och Ove Hansson på den kritik som kom fram i debatten den 6 maj var det vanliga: det saknas pengar. Varenda pensionär, anhörig och personal i Rättvik vet att kommunen har dålig ekonomi. Men en stor del av problemen har inte med pengar att göra. De kan rättas till utan att det kostar ett öre, men det krävs en förändrad grundsyn och mod att förändra.

Problemen handlar om prestigelåsningar hos politiker och chefstjänstemän, uselt ledarskap, bristande organisation och rutiner. Andra orsaker är brist på medkänsla, fantasi och kreativitet, brist på kunskap om lagar och avtal i förvaltningsledningen och en oförmåga att ta tillvara mänskliga resurser.

Om politikerna i Rättviks kommun lyssnar till människor och frågar efter deras idéer kan en oerhörd kraft, energi och lojalitet mobiliseras i de förändringar som behövs för en bra äldreomsorg nu och i framtiden.

Äldreomsorgen kostar skattebetalarna i Rättviks kommun mycket pengar. De vill ha valuta för dem. Den viktigaste resursen är personalen. Den måste behandlas mänskligt och med respekt, annars försvinner engagemanget och orken. Det är också en kostnad. Då går det inte att ställa rätt sorts krav, så att vi når målet - god livskvalitet, trygghet och värdighet för gamla människor.

Rättviks kommun har hittills haft ett unikt socialt kapital - en erfaren och stabil personal i omsorgen. Den borde man slå vakt om. Den borde man utveckla.

I stället har vi under året sett hur Rättviks politiker och förvaltningsledning slösar bort mer och mer av detta sociala kapital. Organisationsförändringar har trumfats igenom uppifrån utan förankring eller information till berörda, orealistiska "lösningar" har stannat på pappret. Hemtjänstpersonal som slagit larm om pensionärer som inte fått mat på grund av trassel med datasystemet.

Sådant genererar ilska och motstånd!

Nästa år ska, enligt Kommunförbundet, bli ett tufft år ekonomiskt för kommunerna. Finns det en beredskap för det i Rättviks kommun? Kommer nya paniknedskärningar att ske i äldreomsorgen? Hur kommer effektmålen för äldreomsorgen i kommunens socialtjänstprogram för 2003-2004 att utvärderas och vilka blir målen för 2005-2006? Vilka visioner har socialnämndens "framtidsgrupp" för äldreomsorgen på längre sikt?

Vi kräver besked av kommunpolitiker, kommun- och förvaltningsledning.

ROSITA BORUM HALVARS,

MARIANNE ERIKSSON,

PEROLS ULLA GUDMUNDSSON,

ROS-MARIE LUNDQVIST,

LENA STRÖMBERG

Samtliga fem debattörer tillhör nätverket för bra äldreomsorg i Rättviks kommun.

Mer läsning

Annons