Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu ska det städas upp

Annons

Gång efter annan har miljökontoret stött på sågens nya ägare Haddar Import och Export för att få området rensat från miljöfarligt avfall. Det handlar bland annat om oljefat och oljedunkar och en markcistern med det för vattenlevande organismer giftiga doppningsmedlet som virke tidigare behandlats med. Cisternen är 30 år gammal och miljökontoret befarar att den inte längre är tät utan att doppningsmedlet kan komma ut i marken.

Trots tidigare förelägganden har inget skett och nu har dessutom hälften av området sålts till en israel som bor i Nazaret.

Miljökontoret fick därför börja om från början med ärendet och ha en ny skriftväxling med de båda ägarna. Ägaren till Haddar Import och Export hävdar att han blev lurad i köpet av både den tidigare ägaren och kommunen som båda kände till markföroreningarna.

Han uppger dock att städning ska påbörjas i sommar med att oljeresterna tas bort. Men något slutdatum för att få bort allt vill han dock inte ha.

Men det ska han ha anser miljökontoret. Att få bort oljeresterna tar vare sig lång tid eller är dyrt. Därför ska de båda ägarna ha ett vitesföreläggande på 2 000 kronor var om de inte ordnat saken en månad efter att de fått beslutet om det.

Samma tidsgräns får de för att frakta bort doppningsmedlet. Och görs inte det inom den tidsgränsen vill miljökontoret ålägga dem ett vite på 125 000 kronor var.

Ägarna ska också åläggas att före första maj komma in med förslag på en plan för markundersökningar av området vid de tidigare doppningskaren.

Området kring en tidigare oljecistern ska också undersökas av sakkunnig personal och rapport om det vill miljökontoret ha senast 1 juli.

I nästa vecka ska miljönämnden fatta beslut om de krav som miljökontoret vill ställa på de båda ägarna.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons