Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu lovas "kassan" hjälp

Annons

Maivor Isaksson är chef för myndigheten Försäkringskassans produktionsdivision, och därmed ansvarig för arbetet ute på alla försäkringskassor i landet.

Hon menar att Dalarna inte jobbat tillräckligt effektivt med handläggning av sjukpennings-ärenden.

- Det finns snabbare sätt, som vi nu ska införa. Vi måste stötta Dalarna att jobba bort kön, så att kassan där kan börja jobba på ett nytt sätt, säger Isaksson.

Hon kom till Försäkringskassan först i månadsskiftet januari/ februari, men är fullt medveten om att många tvingas vänta länge på sjukpenning i Dalarna.

- Ja, det är jag. Vid vår senaste mätning hade Dalarna de absolut sämsta värdena. Det är ett otroligt stort spann mellan Dalarna och de län som fungerar bäst.

- Min roll nu är att försöka få ihop de 21 gamla försäkringskassorna till en myndighet och hitta enhetliga metoder och processer som är de bästa för hur vi ska jobba med handläggning i hela vårt socialförsäkringssystem.

- De 21 organisationerna var olika, och jobbade helt självständigt med olika metoder.

- Den första åtgärden blir det trepunktsprogram som vi nyss presenterade.

Det programmet ska garantera att en sjukskriven inte behöver vänta längre än 30 dagar på att få sina pengar.

- Sjukpenningen ska komma samtidigt som lönen skulle ha kommit för en frisk person. Målet är 100 procents uppfyllandegrad före årsskiftet.

Hon menar att kan andra län, så kan Dalarna.

- Jag kan inte se att det är något speciellt med Dalarna. Men Dalarna måste få hjälp att komma i gång.

Hur?

- I juni kommer jag att besöka Dalarna och sätta mig in mer i problemet, prata med ledningen och med handläggarna.

- Dalarna måste få hjälp att jobba bort kön, men vad stöttningen består av vet jag inte förrän efter det mötet.

Kurt Kvarnström, ordförande i försäkringsdelegationen tycker det är märkligt att ni inte kräver mer pengar, utan snarare säger att ni kan spara mer. Kommentar?

- Jag har tidigare jobbat med stora organisationer, och självklart går det att hitta effektiviseringar när man slår ihop 21 kontor, som fungerar som huvudkontor, till en myndighet. Det går att hitta besparingar på stöd och support, olika overheadkostnader.

- Min bestämda uppfattning är att vi inte ska ge oss på handläggare i första hand. Mer vill jag inte kommentera vad han sagt.

Men Dalarna måste betala tillbaka en anslagskredit sedan tidigare. Och ytterligare sparkrav väntas komma. Betyder det att färre personer kommer att få göra ännu mer?

- Jag tror att Dalarna var det län som fått det minsta sparkravet för 2005. Återigen, man är inne i den onda cirkeln och behöver noga gå igenom hur man kan strukturera verksamheten.

- I en sån här stor organisation kan man självklart hitta effektiviseringar. På lednings- och styrningsnivå. Inte på handläggar- nivå.

Betyder det att man kan tvingas strunta i att granska ärenden, för att hinna betala ut i tid?

- Nej, vi har en noggrann beskrivning på hur man ska gå till väga med ärendena.

Handläggare som tidningen varit i kontakt med uppger att mer än hälften av de som handlägger sjukpenningsärenden aktivt söker nya jobb. Hur ser du på det?

- Det är inget jag har hört, men jag förstår att det är jobbigt när man är inne i den onda cirkeln. Alla våra medarbetare ska känna att de kan göra ett tillfredsställande jobb, att man klarar av att göra det som förväntas av dem. Det är upp till oss chefer och ledare på olika nivåer att ge dessa förutsättningar.

JAN SVENSSON

Mer läsning

Annons