Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu är det högtryck!

Annons

Trots det ekonomiska högtryck som råder i Dalarna och Sverige finns det riktigt mörka moln på himlen. Ja, man kan rent av säga att trots högtryck i konjunkturen råder det lågtryck på arbetsmarknaden.

Att det förhåller sig så är det få som vet och ännu färre tycks bry sig.

Det verkar som om de flesta är nöjda med beskedet att det går bra för Sverige - ett mantra som regeringsföreträdare tränat in och mekaniskt upprepar. Detta är ett beklagligt beteende som innebär att vi styrs av desinformation och det resulterar i att vi diskuterar fel frågor och ännu värre vidtar fel åtgärder.

I vårt län är cirka tio procent arbetslösa. Av cirka 122000 människor i arbetsför ålder, det vill säga i gruppen 25-64 år, är drygt 12000 arbetslösa. Av dessa är cirka 6700 öppet arbetslösa och cirka 5300 finns i olika politiskt skapade arbetsmarknadsåtgärder.

Vidare är drygt 7600 sjukskrivna mer än 14 dagar och så många som drygt 18300 är förtidspensionärer

Den enda typen av anställningar som ökar i någon större omfattning i vårt län är de anställningar som är ett resultat av regeringens parti- och valstrategiska satsningar.

Bli inte förvånad om Ams, helt i linje med sitt politiska uppdrag från regeringen, kommer att "leverera" en öppen arbetslöshet på utlovade fyra procent strax innan valet.

Att detta inte påverkar den totala arbetslösheten och att ännu fler i stället hamnat i kortsiktiga åtgärdsprogram är något som knappast kommer att torgföras. Det kan vi nog vara helt säker på.

Precis som midsommar och sommarsolstånd markerar kulmen på sommaren är vi nu inne i en period som kan sägas vara kulmen på den rådande högkonjunkturen. För precis som årstiderna skiftar även konjunkturen och en period med lågkonjunktur väntar.

Om vi har lågtryck på arbetsmarknaden under högkonjunktur hur ska det då inte bli på arbetsmarknaden när det snart blir lågkonjunktur i ekonomin?

De flesta bedömare tycks vara ense om att redan nästa år kommer en uppbromsning i världsekonomin som påverkar oss i Sverige. Exempelvis beräknas investeringarna i Sverige bara bli hälften så stora under 2007 som under 2006.

Det är en relativt normal uppbromsning och återhämtning efter flera år av ekonomisk expansion. Den viktiga frågan är inte om det blir sämre tider utan om vi under de goda åren rustat oss för kommande sämre tider? Och det är väl på den punkten som det finns anledning att hysa en stor oro.

De företagare jag träffar pekar på tre huvudproblem som vi själva skapat. Beslutade och planerade försämringar för deltids- och visstidsanställning kommer att leda till färre anställda. Hög skatt på arbete gör att arbetsgivare tvekar att anställa. Stor personlig risk och begränsade vinstmöjligheter leder till minskat företagande.

Det borde vara precis tvärt om. Njut därför av högtrycket så länge det varar.

CARL STRÖM CARL STRÖM ÄR REGIONCHEF FÖR SVENSKT NÄRINGSLIV.

Mer läsning

Annons