Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nordel varnar för elbrist

Annons

Under ett genomsnittligt år kan Sverige och Norge tillsammans få ett importbehov på hela 16 terawattimmar, TWh, vilket motsvarar ungefär hälften av Danmarks elförbrukning. Ett torrår kan slå hårt med höga elpriser i hela Norden.

Detta framgår av Nordels första nordiska Systemutvecklingsplan som inte ska uppfattas som en investeringsplan utan mer som en önskelista för de kommande 10 åren.

Nordel är ett formellt samarbetsorgan för stamnätsföretagen Svenska Kraftnät, Fingrid, Landsvirkjun (Island) Elkraft System (Danmark) och Eltra (Danmark ) och Statnett i Norge.

Bakgrunden till det troliga energiunderskottet är att den samlade elförbrukningen fortsätter att stiga.

Det betonas att det inte har byggts nya kraftverk av betydelse på flera år och att flera äldre kraftverk tagits ur produktion.

En förstärkt energibalans kräver utbyggnad av mer produktionskapacitet samt import från kontinenten, Baltikum och Ryssland.

Ludvikaborna kan med andra ord kallt räkna med att få högre elräkningar men utsikterna till att få arbeta sig varma i alla projekten ter sig goda.

I underlaget för planen ingår en rad osäkra förutsättningar som berör Ludvika.

Uppgradering av HVDC Kontiskan 2005.

1400 megawatts HVDC-kabeln Norge-England

600 megawatts HVDC-kabeln Norge-Nederländerna.

300 megawatts HVDC-kabeln under Stora Bält 2004.

HVDC-Estlink mellan Finland och Estland, 220 megawatt.

Utbyggnad av HVDC-Kontek mellan Danmark och Tyskland, pol2 på 600 megawatt.

Barsebäck II stängs inte av.

I Nordels kommande strategi ingår nya länkar:

Norge-Skåne alternativt östra Danmark, 600 -1200 megawatt.

Norge-Eltranätet i Danmark, utbyggnad av Skagerrakkabeln med pol4 på 600 megawatt.

Eltranätet i Danmark-Sverige, utbyggnad av HVDC-Kontiskan med pol3 på 600 megawatt.

Eventuellt en pol2 på 300 megawatt i HVDC Storabält.

På växelsströmssidan föreslås ökad överföringskapacitet:

Oslo och Dalsland via Hasleavsnittet där ABB har en SVC-installation öksas med 350 megawatt.

Höjning av spänningen till 420 kilovolt mellan Norge och Sverige i linjerna Nedre Røssåga-Ajaura-Grundfors och Nea-Järpströmmen.

Sverige, seriekompensering som ökar överföringsförmågan med 800 megawatt mellan Mellansverige och Sydsverige, ny tvärförbindelse Mälardalen Ångermanälven, konvertering av befintliga 220 kilovoltslinjer till 400 kilovolt. Ny 400 kilovoltslinje förbi Stenkullen till Skogssäter på Västkusten.

Ny 400 kilovoltslinje på Jylland i Danmark mellan Tjele och Trige.

Utbyggnad av Öresundsforbindelsen mellan Danmark och Skåne.

Beroende av Finlands importmöjligheter från Ryssland kan HVDC Fennoskan pol2 på 600 megawatt mellan Forsmark och Rauma i Finland bli byggd eller så byggs en tredje seriekompenserad växelströmslinje i norr mellan Finland och Sverige om det blir kärnkraft från Kolahalvån.

Vidareutbyggnad av HVDC-stationen Vyborg mellan Finland och Ryssland och en direktkoppling mellan Finland och ett ryska kraftverk i St Petersburg.

I systemutvecklingsplanen räknar man som en möjlighet att bygga om Norges 300 kilovoltslinjer till 420 kilovolt och öka spänningen i många av Finlands 220 kilovoltslinjer till 400 kilovolt.

BO JOFFER

Mer läsning

Annons