Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nordel diskuterar flera HVDC-projekt

Annons

De nordiska kraftnätsbolagens samarbetsorgan Nordel har diskuterat hela elva olika alternativ för att förstärka möjligheterna att överföra el över landsgränserna, sex-sju HVDC-projekt och fyra-fem växelströmsprojekt.

Nordel konstaterar att elförbrukningen 1992 till 2002 ökat med 17 procent medan genereringskapaciteten ökat med bara två procent. Det leder till ökat importtryck och därmed uppstår flaskhalsar i kraftnätet

Förslaget på de fem elprojekten bygger på att Barsebäcks kärnkraftverk stängs, att ett nytt byggs i Finland liksom gaskraftverk i Norge. Tillskott av vindkraft räknar Nordel också med fram till 2010.

2010 beräknar Nordel med el- import från Ryssland och EU med 9-13 terawattimmar under ett normalår och med 25-30 terawattimmar ett torrår för att klara konsumtionen som beräknas till 417 terawattimmar.

Det är denna diskussion som lett fram till att Nordel ställer sig bakom fem av projekten, som vardera ökar överföringsförmågan med 600 megawatt mellan länderna.

I Nordel rapport "prioriterade snit" så vill Nordel ha HVDC-kabeln under Stora Bält på plats 2008. Den kostnadsberäknas till 160 miljoner euro, 1,5 miljarder kronor.

Året därpå så vill Nordel se den fjärde HVDC-kabeln i Skagerrak-överföringen i drift mellan danska Eltra och norska Statnetts nät. Detta projekt kostnadsberäknas till 280 miljoner euro, 2,6 miljarder kronor.

2010 är det tänkt att den andra Fennoskankabeln mellan Uppland och Finland ska vara i drift, 240 miljoner euro, 2,2 miljarder kronor är den beräknad till.

Den nya länken från Hallsberg till Skåne är också tänkt att tas i drift 2010 till en kostnad av 200 miljoner euro, 1,8 miljarder kronor. 400 kilovoltslinjen Nea-Järpströmmen mellan Jämtland och Trondheim är kostnadsberäknad till 600 miljoner kronor.

Nordel har också listat en rad andra projekt som också kan förstärka det nordiska nätet i en nord sydlig linje.

Här finns tre HVDC-alternativ, Norge-Själland värderad till 380 miljoner euro, Norge-Skåne värderad till 390 miljoner, en ny Kontiskankabel värderad till 230 miljoner.

Över Öresund finns också kabelplaner värderade till 100 miljoner.

I förlängningen så diskuteras också en ny HVDC-kabel i Konteksystemet mellan Själland och Tyskland.

Nordel räknar med att rysk el kommer att få ökad betydelse i Norden och därför diskuteras förstärkning av elnätet i södra Finland, Svealand och till södra Norge där flaskhalsen finns.

I Sydnorge i det som kallas Hasleavsnittet utöver kabeln till Finland. I Hasle har ABB SVC-inatallationer som behöver förstärkas och förstärkningarna är kostnadsberäknade till mellan 170 och 210 miljoner euro.

Längst i norr diskuterar Nordel ett projekt mellan Norge och Finland.

För ABB i Ludvika innebär Nordels idéer att den nordiska hemmamarknaden återkommer, åtminstone i önskedrömmen.

BO JOFFER

Mer läsning

Annons